Suomen Pipliaseura

8. Jeesuksen opetukset I

Raamatunteksti(t)

Jeesuksen oikeat omaiset

31Jeesuksen äiti ja veljet olivat saapuneet paikalle. He jäivät ulos seisomaan ja lähettivät hakemaan häntä. 32Hänen ympärillään istui paljon ihmisiä, ja hänelle tuotiin sana: »Äitisi ja veljesi ovat tuolla ulkona ja kysyvät sinua.» 33Mutta Jeesus vastasi heille: »Kuka on äitini? Ketkä ovat veljiäni?» 34Hän katsoi ihmisiin, joita istui joka puolella hänen ympärillään, ja sanoi: »Tässä ovat minun äitini ja veljeni. 35Se, joka tekee Jumalan tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.»

Markus 3:31-35KR92Avaa lukunäkymä
Mikä saastuttaa ihmisen

14Jeesus kutsui taas väkijoukon luokseen ja sanoi: »Kuulkaa kaikki minua ja ymmärtäkää. 15Ei ihmistä voi saastuttaa mikään, mikä tulee häneen ulkoapäin. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee hänen sisältään ulos. [ 16Jolla on korvat, se kuulkoon!»]

17Kun Jeesus sitten lähti väkijoukon keskeltä ja tuli kotiin, opetuslapset pyysivät häntä selittämään arvoitukselliset sanansa. 18Hän sanoi heille: »Oletteko tekin noin ymmärtämättömiä? Ettekö käsitä, ettei mikään ulkoapäin ihmiseen tuleva voi saastuttaa häntä? 19Eihän se mene hänen sydämeensä – vatsaan se menee, ja sieltä se sitten ulostuu.» Näin Jeesus teki selväksi, että kaikki ruoka on puhdasta. 20Ja hän jatkoi: »Se mikä tulee ihmisestä ulos, se saastuttaa ihmisen. 21Juuri ihmisen sisältä, sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat, 22aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. 23Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet.»

Markus 7:14-23KR92Avaa lukunäkymä
Jeesus nuhtelee opetuslapsia ymmärtämättömyydestä

14Opetuslapset olivat unohtaneet varata leipää mukaansa. Heillä oli veneessä yksi ainoa leipä. 15Jeesus puhui heille vakavasti: »Olkaa varuillanne. Varokaa fariseusten ja Herodeksen hapatetta.» 16Mutta he vain puhelivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. 17Jeesus huomasi sen ja sanoi: »Miksi te puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vieläkään ymmärrä, ettekö käsitä? Onko teidän sydämenne paatunut? 18Onhan teillä silmät, ettekö te näe? Onhan teillä korvat, ettekö kuule? Ja ettekö muista: 19kun jaoin ne viisi leipää viidelletuhannelle ihmiselle, kuinka monta täyttä korillista te keräsitte palasia?» »Kaksitoista», he vastasivat. 20»Entä kun jaoin ne seitsemän leipää neljälletuhannelle? Kuinka monta koria te silloin keräsitte täyteen palasia?» He vastasivat: »Seitsemän.» 21Jeesus sanoi heille: »Ettekö te vieläkään käsitä?»

Markus 8:14-21KR92Avaa lukunäkymä
Jeesuksen seuraamisesta

34Jeesus kutsui väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille: »Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. 35Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava. 36Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa? 37Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? 38Joka tämän uskottoman ja syntisen sukupolven keskellä häpeää minua ja minun sanojani, sitä on Ihmisen Poika häpeävä, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa.»

1Hän sanoi vielä: »Totisesti: tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät, että Jumalan valtakunta on tullut voimassaan.»

Markus 8:34-9:1KR92Avaa lukunäkymä
Viettelykset

42»Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänet heitettäisiin mereen myllynkivi kaulassa. 43Jos kätesi viettelee sinua, hakkaa se pois. Onhan parempi, että käsipuolena pääset sisälle elämään, kuin että molemmat kädet tallella joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen [ 44, missä ’mato ei kuole eikä tuli sammu’]. 45Jos jalkasi viettelee sinua, hakkaa se pois. Onhan parempi, että jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat jalat tallella heitetään helvettiin [ 46, missä ’mato ei kuole eikä tuli sammu’]. 47Ja jos silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvettiin, 48missä ’mato ei kuole eikä tuli sammu’.

49»Jokainen tullaan suolaamaan tulella. 50Suola on tarpeellista. Mutta jos se menettää suolaisuutensa, millä te sen suolaatte? Olkoon teissä suola itsessänne ja eläkää sovussa toinen toisenne kanssa.»

Markus 9:42-50KR92Avaa lukunäkymä
Avioerosta

1Jeesus lähti sieltä ja tuli Jordanin itäpuolta kulkien Juudean alueelle. Hänen kanssaan kulki nytkin suuri joukko ihmisiä, ja tapansa mukaan hän opetti heitä.

2Hänen luokseen tuli myös fariseuksia, jotka häntä koetellakseen kysyivät, saako mies hylätä vaimonsa. 3Hän vastasi heille: »Mitä Mooses on siitä säätänyt?» 4He sanoivat: »Mooses antoi meille luvan kirjoittaa erokirjan ja hylätä vaimon.» 5Silloin Jeesus sanoi: »Te olette kovasydämisiä, siksi hän laati teille sen säännöksen. 6Mutta maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. 7Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, 8niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. 9Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.»

10Kun he olivat keskenään, opetuslapset kysyivät uudestaan tätä asiaa. 11Jeesus sanoi heille: »Se, joka hylkää vaimonsa ja menee naimisiin toisen kanssa, on avionrikkoja ja tekee väärin vaimoaan kohtaan. 12Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, hänkin tekee aviorikoksen.»

Jeesus siunaa lapsia

13Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, 14mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: »Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. 15Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.» 16Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.

Markus 10:1-16KR92Avaa lukunäkymä

Kaikki evankeliumit kertovat Jeesuksen pitäneen useita puheita. Puheet vievät myös ison osan evankeliumien pituudesta. Jeesuksen puheet sisälsivät mm. opetuksia ja erityisiä vertauksia. Markuksen evankeliumissa Jeesus opetti usein ihmisen suhtautumisesta Mooseksen lakiin ja sapatinviettoon. Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa korostuvat taas Jeesuksen opetukset  Jumalan (tai Taivasten) valtakunnasta.

  • Jeesuksen oikeat omaiset (3:31–35) 
  • Mikä turmelee ihmisen? (7:14-23) 
  • Jeesus moittii ymmärtämättömiä oppilaitaan (8:14-21) 
  • Jeesuksen seuraaminen (8:34-9:1) 
  • Houkutukset (9:42-50) 
  • Saako puolisosta erota (10:1-12) 
  • Jeesus siunaa lapsia (10:13-16)

Jeesusta kutsuttiin usein rabbiksi, joka merkitsee ’opettajani’. Evankeliumien mukaan Jeesus kiersi erityisesti Galileassa kylästä kylään opettaen ihmisiä. Jeesuksen kuuluisin opetus Vuorisaarna löytyy Matteuksen evankeliumista (luvut 5-7). Vuorisaarnan lopuksi ihmiset reagoivat seuraavasti: ”väkijoukko oli ihmeissään hänen opetuksestaan. Jeesus näet opetti arvovaltaisesti kuin hallitsija, ei niin kuin oppineet.” Jeesuksen maine opettajana yhdistyi vahvasti siihen, että hän teki ihmeitä ja paransi sairaita. Toisin sanoen hänen tekonsa vahvistivat hänen sanansa (Joh. 3:2). 

Pohdittavaksi

Mitä lapsilla on sellaista, jota aikuisilla ei ole? Mitä ne kertovat Jumalan valtakunnasta?

Suomen Pipliaseurav.4.18.6
Seuraa meitä