Suomen Pipliaseura

20.5.2024 Maanantai

Kuuntele Tässä olen harjoitus 20.5.2024

TÄSSÄ

Koetan tunnistaa itsetärkeyteni ja riisuutua siitä. Koetan keskittyä nyt sinun erityislaatuusi, Jumala, en omaani.

. . .

Puhu minulle, Jumala, niin, että ymmärrän. Anna sydämeni kuulla.


SANA

Kun tuli viideskymmenes päivä pääsiäisestä, helluntai, kaikki olivat kokoontuneet yhteen.

Äkkiä taivaalta kuului kuin kovan tuulen kohina. Ääni täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät jotain, joka muistutti tulen liekkejä. Ne jakautuivat ja laskeutuivat jokaisen päälle. Kaikki täyttyivät Pyhästä Hengestä ja alkoivat puhua itselleen vierailla kielillä sitä, mitä Henki sai heidät julistamaan.

Jerusalemissa oli hurskaita juutalaisia. He olivat lähtöisin kaikista maailman kansoista, ja ääni keräsi koolle suuren väkijoukon. Kaikki hämmästyivät, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kyselivät ihmeissään: ”Eivätkös kaikki nämä puhujat ole galilealaisia? Miten me kaikki kuulemme heidän puhuvan omaa äidinkieltämme? Paikalla on partilaisia, meedialaisia ja elamilaisia. Täällä on väkeä Mesopotamiasta, Juudeasta, Kappadokiasta, Pontoksesta, Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta Kyrenen seudulta. Jotkut ovat käymässä Roomasta. Jotkut ovat juutalaisia ja toiset juutalaisiksi kääntyneitä. On kreetalaisia ja arabialaisia. Silti me kaikki kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suurista teoista.” Kaikki olivat ihmeissään ja kyselivät epätietoisina toisiltaan, mistä mahtoi olla kyse. Jotkut kuitenkin arvelivat pilkallisesti: ”Nuo ovat tainneet vetää päänsä täyteen makeaa viiniä!” (Ap.t. 2: 1–13)

  • Vieraiden kielien puhumisen ja kuullun ymmärtämisen ihme helluntaipäivän kuvauksessa on vastakkainen Babylonin tornin kertomukselle (1. Moos. 11: 1–9), jonka mukaan Jumala sekoitti ihmisten kielet niin, että ihmiset eivät ymmärtäneet toistensa puhetta – emme enää ymmärtäneet toistemme puhetta. Mikä kokemus minulla on ymmärretyksi tulemisen ihmeestä? Mistä tekijöistä se johtui?
  • Millainen on se kieli, jota kaikkein parhaiten ymmärrän? Miten sitä puhutaan ja mikä siinä minua koskettaa?

TÄSTÄ ETEENPÄIN

Kuinka ihanaa onkaan tulla ymmärretyksi ja ymmärtää toista, löytää yhteys. Anna minulle tänään kuulevat korvat ja ymmärrystä kohdatessani sinut ja kanssaihmisiäni.

Raamatunteksti(t)

Pyhä Henki vuodatetaan

1Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. 2Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. 3He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. 4He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.

5Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. 6Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä, ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. 7He kysyivät ihmeissään: »Eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? 8Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? 9Meitä on täällä partilaisia, meedialaisia ja elamilaisia, meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, 10Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta Kyrenen seudulta, meitä on tullut Roomasta, 11toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä, meitä on kreetalaisia ja arabialaisia – ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja.» 12He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan: »Mitä tämä oikein on?» 13Mutta jotkut pilkkasivat: »He ovat juovuksissa, makeaa viiniä täynnä.»

Apostolien teot 2:1-13KR92Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.21.9
Seuraa meitä