Suomen Pipliaseura

26.7.2024 Perjantai

Kuuntele Tässä olen harjoitus 26.7.2024

TÄSSÄ

Jumala on kanssani. Jumala on minussa.

. . .

Olen hetken Jumalan elämää antavassa läsnäolossa koko mielelläni, hengelläni ja ruumiillani.

Täytä minut rauhallasi ja ilollasi.


SANA

Nämä vertaukset kerrottuaan Jeesus lähti. Hän tuli kaupunkiin, josta oli kotoisin, ja opetti synagogassa. Ihmiset olivat ihmeissään ja kysyivät: ”Mistä hän on saanut tuollaisen viisauden ja voiman tehdä ihmeitä? Eikö hän olekin sen rakennusmiehen poika? Eikö hänen äitinsä nimi ole Maria? Eivätkö hänen veljensä ole Jaakob, Joosef, Simon ja Juudas? Eivätkö kaikki hänen sisarensakin asu täällä meidän kanssamme? Mistä hän siis on oppinut tämän kaiken?” Ihmiset eivät pystyneet hyväksymään Jeesusta. Silloin Jeesus sanoi: ”Profeettaa arvostetaan vähiten kotikaupungissaan ja omassa kodissaan.” Eikä hän tehnyt siellä montakaan voimatekoa, koska häneen ei uskottu (Matt. 13: 53–58)

  • Millaiset toisen ihmisen ominaisuudet estävät minua kuulemasta, mitä hän oikeasti sanoo tai näkemästä, mitä hän oikeasti tekee?
  • Olenko minä tunnistanut koskaan sellaista, että minua ei hyväksyttäisi ”omieni” parissa? Mitä silloin tapahtui?
  • Hukkaanko helposti oikean ja totuuden toisesta ihmisestä erilaisten harhaluulojen alle?

TÄSTÄ ETEENPÄIN

Jumala, anna minulle avoimuutta kohdata ihmiset omana itsenään, ilman ympäristön tai taustan määritelmiä. Avaa silmät näkemään ihmisessä se, mikä jokaisessa on totta ja aitoa. Sinun luomaasi.

Raamatunteksti(t)

Jeesus käy kotikaupungissaan

53Kaikki nämä vertaukset kerrottuaan Jeesus lähti siltä seudulta 54ja meni kotikaupunkiinsa. Hän opetti ihmisiä heidän synagogassaan, ja hämmästyksissään he kysyivät: »Mistä hänellä on tämä viisaus, mistä voima tehdä ihmeitä? 55Eikö hän ole se rakennusmiehen poika? Eikö hänen äitinsä nimi ole Maria, ja ovathan Jaakob, Joosef, Simon ja Juudas hänen veljiään? 56Hänen sisarensakin asuvat kaikki täällä missä mekin. Mistä hän on voinut saada tämän kaiken?» 57Näin he torjuivat hänet.

Jeesus sanoi heille: »Missään ei profeetta ole niin väheksytty kuin kotikaupungissaan ja omassa kodissaan.» 58Ja koska he eivät uskoneet häneen, hän ei tehnyt siellä montakaan voimatekoa.

Matteus 13:53-58KR92Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.21.9
Seuraa meitä