Suomen Pipliaseura

29.1.2024 Maanantai

Kuuntele Tässä olen harjoitus 29.1.2024

TÄSSÄ

Tarkkailen hetken tilaa, jossa nyt olen. Sinä, Jumala, olet kaikkialla. Myös tässä.

. . .

Mitä tänään tuleekaan vastaan, sinä olet siinä. Kuuntelen sinua.


SANA

Jeesus ja oppilaat tulivat järven toiselle puolelle gerasalaisten alueelle. Heti veneestä noustuaan Jeesus kohtasi demonin vallassa olevan miehen, joka oli tulossa hautausmaalta. Mies asui hautaluolissa, eikä häntä saatu enää pidettyä kurissa kahleillakaan. Monesti hänet oli kahlehdittu jaloistaan ja käsistään, mutta hän oli rikkonut kahleet ja käsiraudat. Kukaan ei mahtanut hänelle mitään. Hän vietti yöt ja päivät haudoissa ja vuorilla, karjui ja murjoi itseään kivillä. Kun mies näki kaukaa Jeesuksen, hän tuli juosten, heittäytyi maahan tämän eteen ja huusi kovalla äänellä: ”Jeesus, korkeimman Jumalan Poika! Mitä tekemistä minulla on sinun kanssasi? Vanno Jumalan kautta, ettet kiduta minua!” Jeesus oli näet jo käskemässä demonia lähtemään miehestä mutta kysyikin nyt: ”Mikä sinun nimesi on?” Mies vastasi: ”Legioona, sillä meitä on monta.” Demonit pyysivät ja rukoilivat, ettei Jeesus ajaisi niitä pois siltä seudulta.

Läheisellä vuorenrinteellä oli suuri sikalauma laitumella. Demonit pyysivät Jeesukselta: ”Anna meidän mennä sikoihin.” Jeesus antoi niille luvan. Silloin demonit lähtivät miehestä ja menivät sikoihin, ja sikalauma ryntäsi jyrkänteeltä alas järveen. Sikoja oli noin kaksituhatta, ja ne kaikki hukkuivat.

Sikoja ruokkivat miehet lähtivät pakoon ja kertoivat kaiken tapahtuneesta kaupungissa ja kylissä. Ihmiset lähtivät katsomaan, mitä oli tapahtunut. He tulivat Jeesuksen luokse ja näkivät, että demonijoukon vallassa ollut mies istui täysissä pukeissa ja järjissään. Se sai ihmiset pelästymään. Silminnäkijät kertoivat heille, mitä demonien vallassa olleelle miehelle oli tapahtunut ja kuinka sikojen oli käynyt. Silloin kaikki pyysivät, että Jeesus lähtisi heidän seudultaan.

Kun Jeesus oli nousemassa veneeseen, demoneista vapautunut mies pyysi lupaa jäädä Jeesuksen seuraan. Jeesus ei suostunut vaan sanoi: ”Mene kotiin omaistesi luokse ja kerro, miten paljon Herra sääli ja auttoi sinua.” Mies lähti ja alkoi kertoa kaikkialla Dekapoliksen alueella, mitä Jeesus oli hänelle tehnyt. Kaikki olivat ihmeissään. (Mark. 5: 1–20)

  • Mitä arvelen, miksi demonien vallassa oleva mies juoksi Jeesuksen luo hänet nähtyään, kun taas sikoja ruokkineet ja ihmeen nähneet miehet pötkivät pakoon?
  • Missä määrin samastun Paavalin itsehavaintoon: ”En ymmärrä sitä, mitä saan aikaan. En näet tee sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan”?
  • Mitä ja minkälaisia impulssejani minun ei kannattaisi seurata? Mitä voin tehdä asialle? Mitä myönteisiä vaikuttimiani minun kannattaisi useamminkin noudattaa?

TÄSTÄ ETEENPÄIN

Anna minun tänään tunnistaa ja erottaa elämää edistäviä sisäisiä vaikuttimiani tuhoisista. Anna minun tänään valita sinun seurasi.

Raamatunteksti(t)

Jeesus Gerasan alueella

1He tulivat toiselle puolen järveä Gerasan alueelle. 2Heti kun Jeesus nousi veneestä, häntä vastaan tuli hautaluolista mies, jossa oli saastainen henki. 3Mies asusti haudoissa, eikä kukaan pystynyt enää köyttämään eikä kahlehtimaan häntä. 4Monet kerrat hänet oli kahlittu sekä käsistä että jaloista, mutta hän oli särkenyt kahleet ja katkonut köydet, eikä kukaan kyennyt hillitsemään häntä. 5Kaiket päivät ja yöt hän oleskeli haudoissa ja vuorilla, huusi ja runteli itseään kivillä. 6Kun hän nyt kaukaa näki Jeesuksen, hän tuli juosten paikalle, heittäytyi maahan hänen eteensä 7ja huusi kovalla äänellä: »Mitä sinä minusta tahdot, Jeesus, Korkeimman Jumalan poika? Jumalan tähden, älä kiduta minua!» 8Jeesus näet oli jo käskemässä saastaista henkeä lähtemään miehestä. 9»Mikä sinun nimesi on?» Jeesus kysyi, ja sai vastauksen: »Legioona, sillä meitä on monta.» 10Henget pyysivät ja rukoilivat, ettei Jeesus ajaisi niitä pois siltä seudulta.

11Lähistöllä oli vuoren rinteellä suuri sikalauma laitumella. 12Pahat henget pyysivät Jeesukselta: »Päästä meidät sikalaumaan, anna meidän mennä sikoihin.» 13Hän antoi niille luvan. Silloin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin, ja lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen. Sikoja oli noin kaksituhatta, ja ne hukkuivat kaikki.

14Sikopaimenet lähtivät pakoon ja kertoivat kaikesta tästä kaupungissa ja kylissä. Ihmisiä lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut. 15He tulivat Jeesuksen luo ja näkivät pahojen henkien vaivaaman miehen istuvan siellä. Mies, jossa oli ollut legioona henkiä, istui vaatteet yllään ja täydessä järjessään. Tämä sai heidät pelon valtaan. 16Paikalla olleet kertoivat heille, mitä pahojen henkien vaivaamalle oli tapahtunut ja kuinka sikojen oli käynyt. 17Silloin kaikki alkoivat pyytää, että Jeesus poistuisi siltä seudulta.

18Kun Jeesus nousi veneeseen, pahoista hengistä vapautunut pyysi saada jäädä hänen seuraansa. 19Jeesus ei siihen suostunut vaan sanoi hänelle: »Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro tästä suuresta teosta, jonka Herra on armossaan sinulle tehnyt.» 20Mies lähti ja alkoi Dekapoliin alueella julistaa, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle. Kaikki olivat ihmeissään.

Markus 5:1-20KR92Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.18.8
Seuraa meitä