Suomen Pipliaseura

Daavidin poika

Ajanlaskun alun aikoina tietty osa juutalaisista odotti Daavidin jälkeläistä. Hän tulisi palauttamaan Israelin alkuperäisen valtakunnan. Nimitys "Daavidin poika" liittyy messias-käsitteen poliittisen ulottuvuuteen. Jotkut Jeesuksen seuraajistaan pitivät häntä Daavidin poikana sen perusteella, mitä hän sanoi ja teki.

Jeesus, kuningas Daavidin sukua

Luukkaan (Luuk. 3:23-38 ja Matteuksen Matt. 1:2-17) evankeliumeihin sisältyvät Jeesuksen sukuluettelot kertovat, että Jeesus oli Daavidin jälkeläinen. Näillä sukuluetteloilla oli tärkeä teologinen merkitys.

"Daavidin poika" evankeliumeissa

Markuksen evankeliumissa Mark. 12:35-37 Jeesuksen rooli Daavidin perillisenä ei ole yhtä oleellinen. Nimitykset "messias" ja "Herra" ovat tärkeämpiä kuin "Daavidin poika". Kuitenkin myös evankeliumeissa käytetään Jeesuksesta nimitystä "Daavidin poika":

  • Luukkaan mukaan Jeesus täyttää lupauksen siitä, että messias tulee Daavidin jälkeläisistä (katso esimerkiksi Ap. t. 13:22-23).
  • Matteuksella nimitys "Daavidin poika" on keskeisessä osassa. Jeesusta kutsutaan "Daavidin pojaksi" jo sukuluettelon johdannossa Matt. 1:1. Jeesusta kutsutaan tällä nimellä myös esimerkiksi ihmekertomuksissa.
  • Johanneksen evankeliumissa Jeesuksen maallinen sukupuu on vähemmän tärkeä. Ainoa oleellinen asia on hänen taivaallinen sukupuunsa. Varhaiskristillisen "Barnabaan kirjeen" tekstissä jopa kiistetään, että Jeesus olisi Daavidin jälkeläinen, mikä korostaa entisestään sitä, että Jeesus on Jumalan poika (Barnabas 12:10).

Tämä sisältö on tilaajakäyttäjille

Tilaajakäyttäjänä sinulle avautuu mm. lähes 1000 tausta-artikkelia sekä kaikki suomalaiset ääniraamatut.

Suomen Pipliaseurav.4.19.0
Seuraa meitä