Suomen Pipliaseura

11. Jeesuksen suhtautuminen lakiin

Raamatunteksti(t)

Häävieraat eivät paastoa

18Johanneksen opetuslapset ja fariseukset paastosivat. Jeesukselta tultiin kysymään: »Miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa, kun kerran Johanneksen opetuslapset ja fariseusten opetuslapset paastoavat?» 19Jeesus vastasi: »Eivät kai häävieraat voi paastota silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan! Niin kauan kuin sulhanen on heidän joukossaan, he eivät voi paastota. 20Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa, ja silloin, sinä päivänä he paastoavat. 21Ei kukaan ompele kutistamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan viittaan. Silloinhan vanha vaate repeää uuden paikan vierestä ja reikä on entistä pahempi. 22Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. Silloinhan viini rikkoo ne ja sekä viini että leilit menevät hukkaan. Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin.»

Sapatin herra

23Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa alkoivat kulkiessaan katkoa tähkäpäitä. 24Silloin fariseukset sanoivat hänelle: »Katso nyt! Miksi opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä?» 25Mutta Jeesus vastasi heille: »Ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä eikä heillä ollut ruokaa? 26Hän meni, Abjatarin ollessa ylipappina, Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleenkin, vaikka niiden syöminen on sallittua ainoastaan papeille.» 27Ja Jeesus sanoi heille: »Sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. 28Niinpä Ihmisen Poika on myös sapatin herra.»

Markus 2:18-28KR92Avaa lukunäkymä
Saako sapattina parantaa?

1Jeesus meni taas synagogaan. Siellä oli mies, jonka käsi oli surkastunut. 2Fariseukset pitivät silmällä, parantaisiko Jeesus miehen sapattina, sillä he tahtoivat nostaa syytteen häntä vastaan. 3Jeesus sanoi miehelle, jonka käsi oli surkastunut: »Astu esiin», 4ja kysyi sitten fariseuksilta: »Kumpi on sapattina luvallista, tehdä hyvää vai tehdä pahaa, pelastaa ihmishenki vai tappaa ihminen?» He eivät vastanneet mitään. 5Jeesus loi heihin vihaisen katseen; hän oli murheissaan heidän sydämensä kovuudesta. Hän sanoi miehelle: »Ojenna kätesi.» Mies ojensi kätensä, ja se tuli ennalleen. 6Mutta fariseukset menivät ulos ja ryhtyivät heti Herodeksen kannattajien kanssa suunnittelemaan, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä.

Markus 3:1-6KR92Avaa lukunäkymä
Jumalan käskyt ja ihmisten säännöt

1Muutamia lainopettajia tuli Jerusalemista, ja yhdessä fariseusten kanssa he menivät Jeesuksen luo. 2He panivat merkille, että jotkut hänen opetuslapsensa aterioivat epäpuhtain, pesemättömin käsin. 3Fariseukset sen paremmin kuin juutalaiset yleensäkään eivät näet käy aterialle ennen kuin ovat pesseet kätensä, vaikkapa vain tilkkasella vettä. Näin he tarkoin noudattavat isien perinnäissääntöä. 4He eivät myöskään syö mitään torilta tuotua ennen kuin ovat vihmoneet sen. Monia muitakin tapoja he ovat ottaneet noudattaakseen, kuten juomamaljojen, saviruukkujen ja pronssiastioiden pesuja.

5Niinpä fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta: »Miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin?»

6Hän vastasi heille: »Te tekopyhät! Oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu:

– Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan,

mutta sen sydän on kaukana minusta.

7Turhaan he minua palvelevat,

kun opettavat oppejaan,

ihmisten tekemiä käskyjä.

8Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä.»

9Ja hän jatkoi: »Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. 10Mooses on sanonut: ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’ ja ’Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla’. 11Mutta te opetatte toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen: ’Se, mitä sinun piti minulta saada, on nyt korban: olen luvannut sen uhrilahjaksi’, 12te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. 13Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Ja paljon muutakin te teette, samanlaista.»

Markus 7:1-13KR92Avaa lukunäkymä
Kysymys tärkeimmästä käskystä

28Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: »Mikä käsky on kaikkein tärkein?» 29Jeesus vastasi: »Tärkein on tämä: ’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. 30Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.’ 31Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Näitä suurempaa käskyä ei ole.»

32Lainopettaja sanoi hänelle: »Oikein, opettaja! Totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. 33Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit.» 34Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti, ja sanoi hänelle: »Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta.»

Kukaan ei enää rohjennut kysyä Jeesukselta mitään.

Markus 12:28-34KR92Avaa lukunäkymä

Jeesus joutui usein ongelmiin fariseusten ja laintuntijoiden kanssa. Kiistojen ytimessä oli Jeesuksen epäselvä suhtautuminen lakiin, erityisesti sapatin viettoon. Sapatti on juutalaisten viikoittainen lepopäivä, joka perustuu luomiskertomukseen. Luomistyönsä lopuksi viikon viimeisenä päivänä Jumala lepäsi (1. Moos 2:1-3). Sapatinvietto näkyy myös 10 käskyssä, jossa sanotaan: muista pyhittää lepopäiväsi (2. Moos. 20:8-11). Mooseksen lain mukaan esimerkiksi kotoa lähteminen ja puun pilkkominen olivat kiellettyä (2. Moos. 16:29-30; 35:3).

  • Häävieraat ja paasto (2:18-22) 
  • Mitä lepopäivänä saa tehdä? (2:23-28) 
  • Saako lepopäivänä parantaa? (3:1-6) 
  • Jumalan käskyt ja ihmisten säännöt (7:1-13) 
  • Tärkein käsky (12:28-34) 

Juutalaisuudessa sapattia vietetään lauantaina ja se on samalla viikon viimeinen päivä. Yhä tänä päivänä juutalaiset viettävät sapattia eri tavoin. Tavoitteena on lepo, yhdessäolo ja kiitollisuus Jumalan luomistyöstä. Sapattiin liittyy kiinteästi myös työnteon välttäminen. Kiellon noudattamiseen liittyvät ohjeet ovat moninaiset ja todennäköisesti muuttuneet useasti aikojen kuluessa. 

Evankeliumien mukaan fariseukset syyttivät Jeesusta siitä, että hän paransi sapattina ja että hänen opetuslapsensa keräsivät sapattina viljantähkiä syötäväksi. Fariseukset ikään kuin ajattelivat, että ihmisten parantaminen tai ruoan kerääminen ovat työntekoa, joita tulisi sapattina välttää. Jeesuksen mukaan sapatti ei kuitenkaan ole syy jättää hyvää tekoa tekemättä. Jeesuksen tarkoituksena ei ollut kieltää sapattia, mutta erinäisten sääntöjen sijaan hän korosti sapatin tarkoitusta. Sapatti on lepoa ja kiitollisuutta. 

Jeesus ei hylännyt lakia, mutta ei myöskään pitänyt kiinni kaikista lain yksityiskohdista. Hän kiteyttikin lain yhteen käskyyn, jonka me tunnemme rakkauden kaksoiskäskynä: ”Tärkein on tämä: ’Kuuntele, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja mielestäsi. Rakasta häntä koko elämälläsi ja kaikin voimin.’ Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi’. Näitä tärkeämpää käskyä ei ole (Mark. 12:29–31).”

Pohdittavaksi

Mikä tunne sinussa herää, kun joku tietoisesti rikkoo sääntöjä tai normeja? Millainen on oma suhteesi sääntöihin ja normeihin? Miten sinun nähdäksesi yhteiskunnallinen muutos tapahtuu?

Suomen Pipliaseurav.4.18.6
Seuraa meitä