Suomen Pipliaseura

12. Jeesus parantaa sairaita

Raamatunteksti(t)

Jeesus parantaa Simonin anopin ja muita sairaita

29Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. 30Simonin anoppi makasi kuumeessa, ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. 31Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta, ja hän alkoi palvella vieraitaan.

32Illalla, auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. 33Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. 34Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet.

Markus 1:29-34KR92Avaa lukunäkymä
Jeesus parantaa spitaalisen

40Jeesuksen luo tuli spitaalinen, joka lankesi polvilleen, pyysi häneltä apua ja sanoi: »Jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut.» 41Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi: »Minä tahdon. Tule puhtaaksi.» 42Tauti lähti miehestä heti, ja hän tuli puhtaaksi. 43Jeesus lähetti hänet pois ja varoitti häntä ankarasti: 44»Katso, ettet puhu tästä kenellekään mitään. Mene vain näyttämään itsesi papille ja anna puhdistumisestasi se uhri, jonka Mooses on määrännyt, todisteeksi heille.» 45Mutta lähdettyään sieltä mies alkoi joka puolella kuuluttaa ja levittää tietoa tapahtuneesta, niin ettei Jeesus enää voinut julkisesti mennä yhteenkään kaupunkiin. Hän pysytteli kaupunkien ulkopuolella asumattomilla seuduilla, ja kaikkialta tuli ihmisiä hänen luokseen.

Markus 1:40-45KR92Avaa lukunäkymä
Jeesus parantaa halvaantuneen

1Jonkin ajan kuluttua Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona, 2väkeä tuli koolle niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet edes oven edustalle. Jeesus julisti heille sanaa. 3Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta. Sairasta kantamassa oli neljä miestä, 4jotka eivät tungoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat katon siltä kohden, missä Jeesus oli, ja aukon tehtyään laskivat siitä alas vuodematon, jolla halvaantunut makasi. 5Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: »Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi.»

6Mutta siellä istui myös muutamia lainopettajia, ja he sanoivat itsekseen: 7»Miten hän tuolla tavalla puhuu? Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi?» 8Jeesus tunsi heti hengessään, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille: »Kuinka te tuollaista ajattelette? 9Kumpi on helpompaa, sanoa halvaantuneelle: ’Sinun syntisi annetaan anteeksi’, vai sanoa: ’Nouse, ota vuoteesi ja kävele’? 10Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi» – hän puhui nyt halvaantuneelle – 11»nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.» 12Silloin mies heti nousi, otti vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden. Kaikki olivat tästä hämmästyksissään, ylistivät Jumalaa ja sanoivat: »Tällaista emme ole ikinä nähneet.»

Markus 2:1-12KR92Avaa lukunäkymä
Jeesus herättää kuolleista Jairoksen tyttären ja parantaa verenvuodosta kärsivän naisen

21Kun Jeesus oli veneellä palannut toiselle puolen järveä, hänen luokseen kerääntyi paljon väkeä. Hänen vielä ollessaan rannalla 22sinne tuli yksi synagogan esimiehistä, nimeltään Jairos. Jeesuksen nähtyään mies heittäytyi hänen jalkoihinsa 23ja pyysi hartaasti: »Tule, tyttäreni on kuolemaisillaan. Pane kätesi hänen päälleen, niin hän paranee eikä kuole.» 24Jeesus lähti miehen mukaan, ja suuri väkijoukko seurasi häntä ja tungeksi hänen ympärillään.

25Siellä oli myös nainen, jota kaksitoista vuotta oli vaivannut verenvuoto. 26Hän oli kärsinyt paljon monien lääkärien käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua; pikemminkin hänen tilansa oli huonontunut. 27Hän oli kuullut Jeesuksesta, ja nyt hän väentungoksessa tuli Jeesuksen taakse ja kosketti hänen viittaansa. 28Nainen näet ajatteli: »Jos pääsen koskettamaan edes hänen viittaansa, niin minä paranen.» 29Siinä samassa verenvuoto tyrehtyi ja hän tunsi ruumiissaan, että vaiva oli poissa.

30Jeesus tunsi heti, että hänestä oli lähtenyt voimaa. Hän kääntyi tungoksessa ja kysyi: »Kuka koski vaatteisiini?» 31Opetuslapset sanoivat hänelle: »Sinä näet, millaisen tungoksen keskellä olet, ja kysyt: kuka koski minuun?» 32Mutta Jeesus katseli ympärilleen nähdäkseen sen, joka niin oli tehnyt. 33Nainen vapisi pelosta, sillä hän tiesi mitä hänelle oli tapahtunut. Hän tuli Jeesuksen eteen, heittäytyi maahan ja kertoi hänelle totuudenmukaisesti kaiken. 34Jeesus sanoi hänelle: »Tyttäreni, uskosi on parantanut sinut. Mene rauhassa, sinä olet päässyt vaivastasi.»

Markus 5:21-34KR92Avaa lukunäkymä
Sairaat parantuvat

53Päästyään järven yli he tulivat rantaan Gennesaretissa. 54Heidän noustessaan veneestä ihmiset huomasivat, kuka oli tullut, 55ja lähtivät kiireesti viemään sanaa joka puolelle. Sairaita alettiin kantaa vuoteillaan sinne, missä Jeesuksen kuultiin olevan. 56Ja minne hän vain meni, kylään, kaupunkiin tai maaseudun taloon, aina ihmiset toivat sairaita aukioille ja pyysivät, että nämä saisivat edes koskettaa hänen viittansa tupsua. Ja kaikki, jotka koskettivat häntä, paranivat.

Markus 6:53-56KR92Avaa lukunäkymä
Jeesus parantaa kuuron miehen

31Jeesus lähti sitten taas Tyroksen seudulta ja tuli Sidonin ja Dekapoliin alueen kautta Galileanjärvelle. 32Siellä hänen luokseen tuotiin kuuro mies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan, ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. 33Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. 34Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle: »Effata.» Se merkitsee: aukene. 35Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui, niin että hän puhui selkeästi.

36Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. 37Kaikki olivat ylen määrin hämmästyksissään ja sanoivat: »Hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan.»

Markus 7:31-37KR92Avaa lukunäkymä
Jeesus parantaa sokean Betsaidassa

22He tulivat Betsaidaan. Siellä Jeesuksen luo tuotiin sokea mies ja häntä pyydettiin koskettamaan tätä. 23Jeesus otti sokeaa kädestä ja vei hänet kylän ulkopuolelle. Sitten hän sylkäisi miehen silmiin, pani kätensä hänen päälleen ja kysyi: »Näetkö mitään?» 24Mies avasi silmänsä ja sanoi: »Minä näen ihmisiä – näen ikään kuin puita, mutta ne kävelevät.» 25Jeesus pani uudestaan kätensä miehen silmille, ja nyt tämä näki tarkasti. Hän oli täysin parantunut ja näki selvästi kaiken. 26Jeesus lähetti hänet kotiin ja sanoi: »Älä edes poikkea kylään.»

Markus 8:22-26KR92Avaa lukunäkymä
Jeesus parantaa sokean kerjäläisen

46He tulivat Jerikoon. Kun Jeesus sitten lähti kaupungista opetuslastensa kanssa ja suuren väkijoukon seuraamana, tien vieressä istui sokea kerjäläinen Bartimaios, Timaioksen poika. 47Kun hän kuuli, että ohikulkija oli Jeesus Nasaretilainen, hän alkoi huutaa: »Jeesus, Daavidin Poika, armahda minua!» 48Monet käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin: »Daavidin Poika, armahda minua!» 49Silloin Jeesus pysähtyi ja sanoi: »Kutsukaa hänet tänne.» He menivät kutsumaan sokeaa ja sanoivat hänelle: »Älä pelkää. Nouse, hän kutsuu sinua.» 50Mies heitti vaippansa yltään, nousi kiireesti jaloilleen ja tuli Jeesuksen luo. 51»Mitä haluat minun tekevän sinulle?» Jeesus kysyi. Sokea vastasi: »Rabbuuni, anna minulle näköni.» 52Silloin Jeesus sanoi hänelle: »Mene, uskosi on parantanut sinut.» Samassa mies sai näkönsä takaisin, ja hän lähti kulkemaan Jeesuksen mukana.

Markus 10:46-52KR92Avaa lukunäkymä

Sen lisäksi että Jeesus oli opettaja, hän oli myös parantaja, demonien manaaja ja ihmeidentekijä. Siinä missä esimerkiksi Luukkaan evankeliumi sisältää paljon Jeesuksen opetuksia niin Markuksen evankeliumi luettelee paljon Jeesuksen ihmeellisiä tekoja. Seuraavassa nämä teot on jaettu Jeesuksen parannustyöhön (jakso 12), demonien manaamiseen (jakso 13) ja varsinaisiin ihmeisiin (jakso 14). 

  • Jeesus parantaa sairaita (1:29-34) 
  • Jeesus parantaa ihosairaudesta (1:40-45) 
  • Jeesus parantaa halvaantuneen (2:1-12) 
  • Jeesus parantaa verenvuodosta kärsivän naisen (5:21-34) 
  • Sairaat parantuivat (6:53-56) 
  • Jeesus parantaa kuuron miehen (7:31-37) 
  • Jeesus parantaa sokean (8:22-26) 
  • Jeesus parantaa sokean kerjäläisen (10:46-52)

Jeesuksen elinaikana oli normaalia, että ihmiset etsivät jumalilta apua erilaisiin sairauksiin. Juutalaisuudessa oli totuttu opettajiin ja profeettoihin, mutta parantajia liikkui kenties harvemmin. Antiikin ajan maailmassa ihmiset uskoivat kuitenkin yleisesti, että joillain poikkeusyksilöillä oli kyky parantaa. Heillä oli ikään kuin jumalallisia kykyjä.  

Jeesus oli myös parantaja. Siinä mielessä hänen työssään ei ollut mitään erityisen uutta tuon ajan ihmisille. Ihmiset saapuivat Jeesuksen luo etsimään parantumisen ihmettä, jonka he usein kokivatkin. Markuksen evankeliumissa hieman yllättäen Jeesus kieltää ihmisiä kertomasta kokemastaan parantumisesta muille ihmisille. Ilmeisesti Jeesus pyrki välttämään liikaa huomiota: kasvava maine oli vaaraksi Jeesuksen julkiselle työlle. Markuksen evankeliumi maalaakin erityisen kuvan Jeesuksesta. Jeesus kykeni ihmeellisiin tekoihin, mutta yritti myös tietoisesti salata oman asemansa. Markukselle Jeesus oli salattu ja kärsivä messias.  

Breviari d'Amor (Matfre Ermengau)

Breviari d’Amor (Matfre Ermengau)

Suomen Pipliaseurav.4.18.7
Seuraa meitä