Suomen Pipliaseura

13. Jeesus taistelee pahaa vastaan

Raamatunteksti(t)

Jeesus Kapernaumin synagogassa

21He tulivat Kapernaumiin. Heti sapattina Jeesus meni synagogaan ja opetti. 22Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti heitä niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat.

23Kaupungin synagogassa oli juuri silloin mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän alkoi huutaa: 24»Mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan Pyhä!» 25Mutta Jeesus käski henkeä ankarin sanoin: »Vaiti! Lähde hänestä!» 26Silloin saastainen henki kouristi miestä ja lähti hänestä huutaen kovalla äänellä. 27Kaikki joutuivat ymmälle ja kyselivät toisiltaan: »Mitä tämä on? Tällä miehellä on valta opettaa uudella tavalla! Saastaiset hengetkin tottelevat, kun hän käskee.» 28Hänen maineensa levisi kohta kaikkialle, ympäri koko Galilean.

Markus 1:21-28KR92Avaa lukunäkymä
Jeesus Gerasan alueella

1He tulivat toiselle puolen järveä Gerasan alueelle. 2Heti kun Jeesus nousi veneestä, häntä vastaan tuli hautaluolista mies, jossa oli saastainen henki. 3Mies asusti haudoissa, eikä kukaan pystynyt enää köyttämään eikä kahlehtimaan häntä. 4Monet kerrat hänet oli kahlittu sekä käsistä että jaloista, mutta hän oli särkenyt kahleet ja katkonut köydet, eikä kukaan kyennyt hillitsemään häntä. 5Kaiket päivät ja yöt hän oleskeli haudoissa ja vuorilla, huusi ja runteli itseään kivillä. 6Kun hän nyt kaukaa näki Jeesuksen, hän tuli juosten paikalle, heittäytyi maahan hänen eteensä 7ja huusi kovalla äänellä: »Mitä sinä minusta tahdot, Jeesus, Korkeimman Jumalan poika? Jumalan tähden, älä kiduta minua!» 8Jeesus näet oli jo käskemässä saastaista henkeä lähtemään miehestä. 9»Mikä sinun nimesi on?» Jeesus kysyi, ja sai vastauksen: »Legioona, sillä meitä on monta.» 10Henget pyysivät ja rukoilivat, ettei Jeesus ajaisi niitä pois siltä seudulta.

11Lähistöllä oli vuoren rinteellä suuri sikalauma laitumella. 12Pahat henget pyysivät Jeesukselta: »Päästä meidät sikalaumaan, anna meidän mennä sikoihin.» 13Hän antoi niille luvan. Silloin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin, ja lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen. Sikoja oli noin kaksituhatta, ja ne hukkuivat kaikki.

14Sikopaimenet lähtivät pakoon ja kertoivat kaikesta tästä kaupungissa ja kylissä. Ihmisiä lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut. 15He tulivat Jeesuksen luo ja näkivät pahojen henkien vaivaaman miehen istuvan siellä. Mies, jossa oli ollut legioona henkiä, istui vaatteet yllään ja täydessä järjessään. Tämä sai heidät pelon valtaan. 16Paikalla olleet kertoivat heille, mitä pahojen henkien vaivaamalle oli tapahtunut ja kuinka sikojen oli käynyt. 17Silloin kaikki alkoivat pyytää, että Jeesus poistuisi siltä seudulta.

18Kun Jeesus nousi veneeseen, pahoista hengistä vapautunut pyysi saada jäädä hänen seuraansa. 19Jeesus ei siihen suostunut vaan sanoi hänelle: »Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro tästä suuresta teosta, jonka Herra on armossaan sinulle tehnyt.» 20Mies lähti ja alkoi Dekapoliin alueella julistaa, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle. Kaikki olivat ihmeissään.

Markus 5:1-20KR92Avaa lukunäkymä
Foinikialaisnaisen usko

24Jeesus lähti sieltä Tyroksen alueelle. Hän meni erääseen taloon ja halusi pysytellä tuntemattomana, mutta hänen tulonsa ei pysynyt salassa. 25Hänestä kuuli muuan nainen, jonka tytärtä vaivasi saastainen henki, ja nainen tuli heti hänen luokseen ja lankesi hänen jalkoihinsa. 26Hän ei ollut juutalainen, vaan Syyrian foinikialaisia. Hän pyysi Jeesusta ajamaan pahan hengen hänen tyttärestään, 27mutta Jeesus sanoi: »Anna lasten ensin syödä kyllikseen. Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiranpenikoille.» 28Nainen vastasi tähän: »Herra, saavathan koiratkin pöydän alla syödä lapsilta putoilevia palasia.» 29Silloin Jeesus sanoi hänelle: »Kun noin sanot, mene. Paha henki on lähtenyt tyttärestäsi.» 30Nainen meni kotiin ja näki lapsen makaamassa vuoteella. Paha henki oli lähtenyt hänestä.

Markus 7:24-30KR92Avaa lukunäkymä
Jeesus karkottaa pahan hengen

14Palatessaan muiden luo Jeesus ja nämä kolme opetuslasta näkivät heidän ympärillään suuren ihmisjoukon ja myös lainopettajia, jotka väittelivät opetuslasten kanssa. 15Jeesuksen nähdessään kaikki joutuivat hämmingin valtaan. He riensivät hänen luokseen ja tervehtivät häntä. 16Jeesus kysyi heiltä: »Mikä väittely täällä on?» 17Eräs mies väkijoukosta vastasi hänelle: »Opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi. Hänessä on mykkä henki. 18Se ottaa hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa hänet maahan, ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen.»

19Silloin Jeesus sanoi heille: »Voi tätä epäuskoista sukupolvea! Kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni.» 20He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa, ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. 21Jeesus kysyi pojan isältä: »Kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva?» »Pienestä pitäen», vastasi mies. 22»Henki on monet kerrat kaatanut hänet, jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit!» 23»Jos voit?» vastasi Jeesus. »Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.» 24Silloin pojan isä heti huusi: »Minä uskon! Auta minua epäuskossani!»

25Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaista henkeä sanoen: »Mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua: lähde pojasta äläkä enää mene häneen!» 26Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä, ja monet sanoivatkin: »Nyt hän kuoli.» 27Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille, ja hän nousi.

28Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä: »Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta?» 29Hän vastasi: »Tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella.»

Markus 9:14-29KR92Avaa lukunäkymä
Vieras henkienmanaaja

38Johannes sanoi hänelle: »Opettaja, me näimme erään miehen ajavan pahoja henkiä ulos sinun nimessäsi. Me yritimme estää häntä, koska hän ei kuulu meihin.»

39Mutta Jeesus vastasi:

»Älkää estäkö häntä. Eihän yksikään, joka tekee voimateon minun nimessäni, voi heti perään puhua minusta pahaa. 40Joka ei ole meitä vastaan, on meidän puolellamme. 41Totisesti: joka antaa teille maljallisen vettä sen tähden, että te olette Kristuksen omia, ei jää palkkaansa vaille.

Markus 9:38-41KR92Avaa lukunäkymä

Myös demonien manaaminen oli yleistä Jeesuksen elinaikana. Evankeliumien kuvaukset demoneista ja niiden manaamisesta avaavat ikkunan tuon aikakauden maailmankuvaan ja kulttuuriin. Ne paljastavat antiikin ajan ihmisten uskomuksia. On tärkeää muistaa, että nykyajan lääketiede on osoittanut, että kyse ei ole demoneista tai pahuudesta, vaan asioista, joita voidaan hoitaa. Menneisyydessä sairaiden sekä vammaisten yhteiskunnallinen asema oli hyvin vaikea. Joistain evankeliumien kertomuksista ilmenee, että ihmiset uskoivat sairauksien olevan seurausta henkilön tai hänen vanhempiensa synnistä. Jo Jeesus kyseenalaisti tämän uskomuksen (Joh. 9:1–3). 

  • Jeesus opettaa Kapernaumissa (1:21-28) 
  • Jeesus karkottaa demonit gerasalaisesta miehestä (5:1-20) 
  • Foinikialaisen naisen rohkeus (7:24-30) 
  • Jeesus karkottaa demonin (9:14-29) 
  • Vieras demonien manaaja (9:38-41) 

Jeesuksen parantamistyön ja demonien manaamisen ytimessä oli vielä suurempi tarkoitus kuin vain ihmeiden tekeminen. Teot heijastelivat Jumalan valtakunnan leviämistä ihmisten keskuuteen Jeesuksen työn seurauksena.

Pohdittavaksi

Miten koet kertomukset demoneista, saastaisista hengistä ja niiden manaamisesta?

Suomen Pipliaseurav.4.18.6
Seuraa meitä