Suomen Pipliaseura

14. Jeesuksen ihmeelliset ihmeet

Raamatunteksti(t)

Jeesus tyynnyttää myrskyn

35Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi opetuslapsilleen: »Nyt lähdemme vastarannalle.» 36Opetuslapset lähettivät väen pois ja nousivat veneeseen, jossa Jeesus jo istui. Muitakin veneitä lähti hänen mukaansa. 37Äkkiä nousi kova myrskytuuli ja aallot löivät veneeseen, niin että se oli täyttymäisillään. 38Mutta Jeesus vain nukkui veneen perässä nojaten päänaluseen. Opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat: »Opettaja, etkö näe, me hukumme!» 39Silloin hän nousi, nuhteli tuulta ja käski merta: »Vaikene, ole hiljaa!» Tuuli asettui, ja tuli aivan tyven. 40Jeesus sanoi heille: »Miksi te noin pelkäätte? Eikö teillä vieläkään ole uskoa?» 41Silloin suuri pelko valtasi heidät ja he kyselivät toisiltaan: »Mikä mies tämä oikein on? Häntähän tottelevat tuuli ja aallotkin.»

Markus 4:35-41KR92Avaa lukunäkymä

35Jeesuksen vielä puhuessa tuotiin synagogan esimiehelle kotoa sana: »Tyttäresi kuoli jo, miksi enää vaivaisit opettajaa.» 36Tämän kuultuaan Jeesus sanoi esimiehelle: »Älä pelkää, vaan usko.» 37Hän ei antanut kenenkään muun tulla mukaansa kuin Pietarin ja Jaakobin sekä Johanneksen, Jaakobin veljen. 38He tulivat synagogan esimiehen kotiin, ja Jeesus näki hälisevän väenpaljouden ja kuuli ihmisten itkevän ja valittavan suureen ääneen. 39Hän meni sisään ja sanoi: »Miksi te noin hälisette ja itkette? Ei lapsi ole kuollut, hän nukkuu.» 40Jeesukselle naurettiin. Mutta hän ajoi kaikki ulos, otti mukaansa lapsen isän ja äidin sekä seuralaisensa ja meni huoneeseen, jossa lapsi oli. 41Hän otti lasta kädestä ja sanoi hänelle: »Talita kuum!» 42Heti tyttö nousi ja käveli; hän oli kaksitoistavuotias. Kaikki olivat hämmästyksestä suunniltaan. 43Jeesus kielsi ankarasti heitä kertomasta tästä kenellekään. Tytölle hän käski antaa syötävää.

Markus 5:35-43KR92Avaa lukunäkymä
Jeesus ruokkii viisituhatta miestä

30Apostolit kokoontuivat taas Jeesuksen luo ja kertoivat hänelle, mitä kaikkea olivat tehneet ja mitä opettaneet. 31Hän sanoi heille: »Lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte vähän levähtää.» Ihmisiä näet tuli ja meni koko ajan, eivätkä opetuslapset ehtineet edes syödä. 32Niin he lähtivät veneellä mennäkseen autiolle seudulle yksinäisyyteen. 33Mutta heidän lähtönsä huomattiin, ja monet tunsivat heidät. Ihmisiä tuli juoksujalkaa kaikista kaupungeista, ja väkijoukko ehti maitse perille ennen heitä.

34Kun Jeesus veneestä noustessaan näki kaikki nämä ihmiset, hänen tuli heitä sääli, sillä he olivat kuin lammaslauma paimenta vailla. Hän alkoi opettaa ja puhui heille pitkään. 35Kun päivä oli jo illassa, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat: »Tämä on asumatonta seutua, ja on jo myöhä. 36Lähetä heidät pois, että he menisivät lähiseudun taloihin ja kyliin ostamaan itselleen syötävää.» 37»Antakaa te heille syötävää», vastasi Jeesus. He sanoivat hänelle: »Pitäisikö meidän mennä ostamaan kahdellasadalla denaarilla leipiä ja antaa ne heille syötäväksi?» 38Jeesus kysyi: »Montako leipää teillä on? Käykää katsomassa.» He tekivät niin ja ilmoittivat: »Viisi, ja kaksi kalaa.»

39Jeesus käski heidän sijoittaa kaikki ruokakunnittain aterioimaan vihreälle nurmelle. 40Ihmiset asettuivat istumaan sadan ja viidenkymmenen hengen ryhmiin. 41Sitten hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja lausui kiitoksen. Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsilleen, ja nämä jakoivat ne kansalle. Samoin hän jakoi kaikkien kesken ne kaksi kalaa. 42Kaikki söivät kyllikseen. 43Leiväntähteitä kerättiin kaksitoista täyttä korillista, ja kalaakin jäi. 44Aterioimassa oli ollut viisituhatta miestä.

Jeesus kävelee veden päällä

45Heti sen jälkeen Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä edeltäkäsin vastarannalle Betsaidaan sillä aikaa kun hän lähettäisi väen pois. 46Jätettyään hyvästit hän meni vuorelle rukoilemaan.

47Illan tullessa vene oli keskellä järveä ja Jeesus yksin maissa. 48Hän näki, että opetuslapsilla oli täysi työ soutaa vastatuuleen. Neljännen yövartion vaiheilla hän tuli vettä pitkin kävellen heitä kohti ja aikoi mennä heidän ohitseen. 49Kun he näkivät hänen kävelevän vettä pitkin, he luulivat häntä aaveeksi ja rupesivat huutamaan. 50Kaikki he näkivät hänet ja säikähtivät. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille: »Pysykää rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pelätkö.»

51Hän nousi veneeseen heidän luokseen, ja tuuli tyyntyi. Opetuslapset olivat hämmästyksestä suunniltaan. 52Sekään, mitä leiville tapahtui, ei ollut avannut heidän silmiään. Niin paatuneet heidän sydämensä olivat.

Markus 6:30-52KR92Avaa lukunäkymä
Jeesus ruokkii neljätuhatta miestä

1Siihen aikaan oli taas kerran koolla paljon ihmisiä. Kun heillä ei ollut syötävää, Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi: 2»Minun käy sääliksi näitä ihmisiä. He ovat olleet luonani jo kolme päivää, eikä heillä ole mitään syötävää. 3Jos lähetän heidät kotiin nälkäisinä, he uupuvat matkalla. Monet heistä ovat tulleet kaukaakin.» 4Opetuslapset sanoivat hänelle: »Mistä kukaan täällä asumattomalla seudulla voi hankkia leipää näiden kaikkien ruokkimiseksi?» 5»Paljonko teillä on leipiä?» Jeesus kysyi. He vastasivat: »Seitsemän.»

6Jeesus käski väen asettua istumaan. Sitten hän otti ne seitsemän leipää, lausui kiitoksen ja mursi leivät ja antoi palat opetuslapsille. Opetuslapset jakoivat ne sitten kansalle. 7Heillä oli myös muutama pieni kala. Jeesus siunasi kalat ja käski tarjota nekin. 8Ihmiset söivät kyllikseen, ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin seitsemän korillista. 9Väkeä oli noin neljätuhatta.

Kun Jeesus oli lähettänyt heidät pois, 10hän kohta nousi opetuslasten kanssa veneeseen ja meni Dalmanutan seudulle.

Markus 8:1-10KR92Avaa lukunäkymä
Kristuksen kirkastuminen

2Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä 3ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteenvalkaisija maan päällä voi sellaista saada aikaan.

4Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses, ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. 5Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle: »Rabbi, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle.» 6Hän ei näet tiennyt mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan.

7Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: »Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä!» 8Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin.

Markus 9:2-8KR92Avaa lukunäkymä

Jeesus oli parantaja ja demonien manaaja. Vastaavia ammatinharjoittajia oli tuona aikana muitakin. Evankeliumeissa Jeesuksen kyvyt olivat kuitenkin vielä näitä suurempia. Jeesus hallitsi säätä, ylitti fysiikan lakeja kävelemällä veden päällä, herätti kuolleita ja moninkertaisti ruoan. Hän ei ollut vain ihminen, jolla oli ihmeellisiä kykyjä, hän oli jotain enemmän. Johanneksen evankeliumissa tämä tuodaan esille kirjaimellisesti: Jeesus oli Jumalan poika Isänsä lähettämänä tässä maailmassa (Joh. 20:30-31). Markus puolestaan piilottelee tuota Jeesusta, vaikka kertoo useista Jeesuksen ihmeistä.  

  • Jeesus tyynnyttää myrskyn (4:35-41) 
  • Jeesus herättää tytön kuolleista (5:35-43) 
  • Jeesus ruokkii tuhansia (6:30-44) 
  • Jeesus kävelee veden päällä (6:45-52) 
  • Jeesus ruokkii taas tuhansia (8:1-10) 
  • Jeesuksen muodonmuutos (9:2-8) 

Pohdittavaksi

Jeesuksen oppilaat eivät ymmärtäneet Jeesuksen erityisyyttä, vaikka he näkivät ihmeitä tapahtuvan jatkuvasti. UT2020-käännöksessä Markuksen evankeliumissa (Mark. 6:52) ei puhuta ‘paatumisesta’, vaan ‘mielen lukkiutumisesta’. Mitä eroa näissä ilmauksissa mielestäsi on? Millaisella tavalla ihmisen tulisi nähdä maailma, jotta hänen mielensä lukot avautuisivat ja hän näkisi Jumalan ihmeelliset teot?

Suomen Pipliaseurav.4.18.8
Seuraa meitä