Suomen Pipliaseura

15. Ihmisten suhtautuminen Jeesukseen

Raamatunteksti(t)

Jeesuksen maine leviää

7Jeesus siirtyi sitten taas opetuslastensa kanssa järven rannalle, ja sinne kerääntyi suuri joukko ihmisiä. Heitä tuli Galileasta, Juudeasta 8ja Jerusalemista, Idumeasta ja Jordanin takaa sekä Tyroksen ja Sidonin seudulta. Heitä tuli suurin joukoin hänen luokseen, kun he kuulivat, mitä kaikkea hän teki. 9Jeesus käski opetuslastensa pitää venettä varalla, jottei hän jäisi väkijoukon jalkoihin. 10Hän näet oli parantanut monia, ja niin kaikki, joilla oli vaivoja, tungeksivat häntä kohti yrittäen koskettaa häntä. 11Kun saastaiset henget näkivät hänet, ne heittäytyivät hänen eteensä ja huusivat: »Sinä olet Jumalan Poika!» 12Mutta hän varoitti ankarasti niitä paljastamasta häntä.

Markus 3:7-12KR92Avaa lukunäkymä
Jeesus ja Belsebul

20Jeesus palasi sitten kotiin, ja kansaa kerääntyi taas niin paljon, etteivät hän ja opetuslapset edes päässeet syömään. 21Kun Jeesuksen omaiset kuulivat kaikesta tästä, he lähtivät sinne ottaakseen hänet huostaansa, sillä he luulivat, että hän oli poissa tolaltaan.

22Mutta lainopettajat, joita oli tullut Jerusalemista, sanoivat: »Hänessä on Belsebul, itsensä pääpaholaisen voimin hän pahoja henkiä karkottaa.» 23Silloin Jeesus kutsui heidät luokseen ja puhui heille vertauksin: »Miten Saatana voi ajaa ulos Saatanan? 24Jos valtakunta jakautuu ja taistelee itseään vastaan, se ei voi kestää, 25eikä myöskään perhe kestä, jos sitä repivät riidat. 26Ja jos Saatana nousee itseään vastaan, se ei voi kestää, vaan sen loppu on tullut. 27Eihän kukaan voi tunkeutua väkevän miehen taloon ja ryöstää hänen tavaroitaan, ellei ensin sido häntä. Vasta sitten hän voi ryöstää talon ja tavarat. 28Totisesti: Kaikki tullaan antamaan ihmisille anteeksi, kaikki synnit ja herjaukset, miten he sitten herjaavatkin. 29Mutta jos joku herjaa Pyhää Henkeä, hän ei saa ikinä anteeksi vaan on syypää ikuiseen syntiin.» 30He näet olivat sanoneet, että Jeesuksessa oli saastainen henki.

Markus 3:20-30KR92Avaa lukunäkymä
Jeesus käy kotikaupungissaan

1Jeesus lähti sieltä ja tuli kotikaupunkiinsa, ja opetuslapset olivat hänen kanssaan. 2Kun tuli sapatti, hän ryhtyi opettamaan synagogassa, ja häntä kuunnellessaan monet kyselivät hämmästyneinä: »Mistä hän on saanut tämän kaiken? Mikä on tämä viisaus, joka hänelle on annettu? Mitä ovat nuo voimateot, jotka tapahtuvat hänen kättensä kautta? 3Eikö tämä ole se rakennusmies, Marian poika, Jaakobin, Joosefin, Juudaksen ja Simonin veli? Täällä hänen sisarensakin asuvat, meidän keskuudessamme.» Näin he torjuivat hänet.

4Jeesus sanoi heille: »Missään ei profeetta ole niin väheksytty kuin kotikaupungissaan, sukulaistensa parissa ja omassa kodissaan.» 5Niinpä hän ei voinut tehdä siellä yhtään voimatekoa; vain muutamia sairaita hän paransi panemalla kätensä heidän päälleen. 6Ihmisten epäusko hämmästytti häntä. Hän kulki sitten kylästä kylään ja opetti.

Markus 6:1-6KR92Avaa lukunäkymä
Jeesukselta vaaditaan merkkiä

11Fariseuksia tuli väittelemään Jeesuksen kanssa. He vaativat häneltä merkkiä taivaasta pannen näin hänet koetukselle. 12Jeesus huokasi syvään ja sanoi: »Miksi tämä sukupolvi vaatii merkkiä? Totisesti: tälle sukupolvelle ei merkkiä anneta.» 13Ja hän jätti heidät, astui taas veneeseen ja lähti vastarannalle.

Markus 8:11-13KR92Avaa lukunäkymä
Jeesukselta kysytään valtuuksia

27He tulivat taas Jerusalemiin. Kun Jeesus kävi temppelissä, tulivat ylipapit, lainopettajat ja vanhimmat hänen luokseen. 28He kysyivät häneltä: »Millä valtuuksilla sinä tällaista teet? Kuka sinut on valtuuttanut tekemään tätä?» 29Jeesus vastasi heille: »Minäkin teen teille kysymyksen. Vastatkaa te ensin minulle, niin minä sanon teille, millä valtuuksilla minä kaikkea tätä teen. 30Oliko Johanneksen kaste peräisin taivaasta vai ihmisistä? Mitä sanotte?»

31He neuvottelivat keskenään: »Jos sanomme: ’Taivaasta’, hän sanoo: ’Miksi sitten ette uskoneet häntä?’ 32Sanoisimmeko sitten: ’Ihmisistä’?» Mutta he pelkäsivät kansaa, sillä kaikkien mielestä Johannes oli todella profeetta. 33Niin he vastasivat Jeesukselle: »Emme tiedä.» Silloin Jeesus sanoi: »En minäkään sitten sano teille, millä valtuuksilla minä kaikkea tätä teen.»

Markus 11:27-33KR92Avaa lukunäkymä

Jeesus oli suosittu kansanjoukon keskuudessa. Hänen opetustyönsä, parantamistoimintansa sekä demonien manaamisensa kasvattivat hänen mainettaan. Jeesuksen kyky parantaa sairaita ja tehdä ihmeitä yleisesti hyväksyttiin.  Toisaalta moni suhtautui Jeesukseen myös kielteisesti. Fariseukset usein haastoivat Jeesusta hänen teoistaan ja sanomisistaan. Jerusalemin oppineet tulkitsivat, että Jeesuksen kyky parantaa ei tullut Jumalalta vaan pahuudesta. Myös Jeesuksen kotikaupungissa Nasaretissa ihmiset suhtautuivat häneen kielteisesti.

  • Jeesuksen maine leviää (3:7-12) 
  • Jeesus ja Belsebul (3:20-30) 
  • Jeesus käy Nasaretissa (6:1-6) 
  • Jeesukselta vaaditaan merkkiä (8:11-13) 
  • Jeesukselta kysytään valtuuksia (11:27-33) 

Pohdittavaksi

Kun luet tekstejä ihmisten suhtautumisesta Jeesukseen, mitä huomaat? Mistä luulet erilaisten suhtautumistapojen kumpuavan? 

Suomen Pipliaseurav.4.19.1
Seuraa meitä