Suomen Pipliaseura

16. Jeesus saapuu Jerusalemiin

Raamatunteksti(t)

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin

1Kun he lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Betfageen ja Betaniaan Öljymäen rinteelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan 2ja sanoi heille: »Menkää tuolla näkyvään kylään. Heti kun te tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. 3Jos joku kysyy, miksi te niin teette, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä mutta lähettää sen pian takaisin.»

4Opetuslapset lähtivät ja löysivät varsan, joka oli sidottu kujalle oven eteen. He ottivat sen. 5Paikalla olevat ihmiset kysyivät: »Mitä te oikein teette? Miksi te viette varsan?» 6He vastasivat niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja heidän annettiin mennä. 7He toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen selkään, ja Jeesus nousi ratsaille. 8Monet levittivät vaatteitaan tielle, toiset taas lehviä, joita he katkoivat tienvarresta. 9Ja ne, jotka kulkivat hänen edellään ja perässään, huusivat:

– Hoosianna!

Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!

10Siunattu isämme Daavidin valtakunta,

joka nyt tulee!

Hoosianna korkeuksissa!

11Niin Jeesus saapui Jerusalemiin. Hän meni temppeliin ja katseli siellä kaikkea, mutta koska oli jo myöhä, hän lähti kahdentoista opetuslapsensa kanssa Betaniaan.

Markus 11:1-11KR92Avaa lukunäkymä
Temppelin puhdistaminen

15He tulivat Jerusalemiin, ja Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa myyjiä ja ostajia sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat 16eikä antanut kenenkään kulkea tavaraa kantaen temppelialueen kautta. 17Hän opetti ihmisiä näin: »Eikö ole kirjoitettu: ’Minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone’? Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan.»

18Ylipapit ja lainopettajat kuulivat tämän ja miettivät, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä. He pelkäsivät häntä, koska hänen opetuksensa oli tehnyt ihmisiin voimakkaan vaikutuksen.

19Illan tultua Jeesus ja opetuslapset lähtivät kaupungin ulkopuolelle.

Markus 11:15-19KR92Avaa lukunäkymä

Hiljainen viikko on kirkkovuoden suurin viikko. Se alkaa palmusunnuntaista ja päättyy pääsiäisen alkamiseen. Hiljaisen viikon päivät jäljittelevät Jeesuksen viimeisiä päiviä Jerusalemissa. Myös kirkon suuri paastonaika, joka alkoi laskiaissunnuntaina, päättyy hiljaiseen viikkoon.

  • Jeesus ratsastaa Jerusalemiin (11:1-11) 
  • Jeesus ajaa kaupankävijät temppelistä (11:15-19)

Jeesuksen viimeisten päivien kuvaus alkaa siitä, kun hän saapuu ratsastaen Jerusalemiin. Matteus ja Johannes näkivät tässä tapahtumassa myös profeetta Sakarjan ennustuksen täyttymisen: ”Älä pelkää, tytär Siion! Kuninkaasi saapuu aasin varsan selässä (Sak. 9:9).” Nyt tämä odotettu kuningas saapuu Jerusalemiin. Ihmiset heittivät Jeesuksen eteen palmunoksia ja huusivat Hoosianna. Hoosianna on hepreankielinen ilmaisu, joka viittaa avun pyytämiseen Jumalalta. 

Seuraavana päivänä Jeesus meni Jerusalemin temppeliin. Hän ei pitänyt siitä, että temppelialueella harjoitettiin kaupankäyntiä, ja kaatoi siksi myyjien pöytiä ja tuoleja. Epäilemättä tämä Jeesuksen äärimmäinen teko johti siihen, että Jeesus päätetään surmata. Juutalaisten johtajien silmissä Jeesuksen teko oli pöyristyttävän loukkaava ja roomalaisten näkökulmasta taas uhka uuden mellakan puhkeamisesta.

Suomen evankelisluterilaisen kirkon kalenterissa Jeesuksen saapumista Jerusalemiin muistetaan yllättäen kaksi kertaa: 1. adventtina ja palmusunnuntaina. Palmusunnuntaina kirkko muistaa Jeesuksen saapumista Jerusalemiin hänen viimeisinä päivinänsä. Kyseinen hetki on luonut myös myöhempiä perinteitä. Pohjoisessa Suomessa on käytetty perinteisesti pajunkissoja palmunoksien sijaan. Pajunkissoista tehtyjä virvontavitsoja on viety perinteisesti naapureille. Ne symboloivat Jeesuksen eteen heitettyjä palmunoksia. Samalla myös virvonnan ele kuvaa siunausta, jota toivotaan kulloiseenkin taloon. Vaikka Jeesus saapui Jerusalemiin kansansuosion keskellä, se muuttui pian pilkaksi ja kivuksi. Siksi palmusunnuntaita on pidetty päivänä, jolloin alkaa myös ”kunnian kuninkaan alennustie”.

1. Adventtina ennen joulua seurakunta juhlii uuden kirkkovuoden alkua. Samalla alkaa adventtiaika, joka on myös kirkon toinen ja lyhyempi paastonaika. Tuona aikana seurakunta valmistautuu Herran saapumiseen eli Jeesuksen syntymäjuhlaan ja joulunviettoa varten. Kirkko on kokenut tärkeäksi, että myös pääsiäisen tapahtumat liittyvät osaksi adventinaikaa ja sitä kautta myös joulunviettoon. Pääsiäinen on osa koko kirkkovuotta ja vain Jeesuksen kärsimyksen kautta kristitty voi ymmärtää myös joulun todellisen merkityksen eli miksi Jeesus alun perinkään tuli maailmaan.

Pohdittavaksi

Mitä luulet? Miksi Jeesus toimi niin äärimmäisellä tavalla, että hän alkoi kaataa temppelin esipihalla tavallista työtään tekevien ihmisten pöytiä ja esti ihmisiä kulkemasta temppelin alueella kantaen tavaraa?

Suomen Pipliaseurav.4.18.6
Seuraa meitä