Suomen Pipliaseura

17. Jäähyväisateria & Jeesuksen vangitseminen ja kuulustelu

Raamatunteksti(t)

Jeesuksen surmaamisesta neuvotellaan

1Oli kaksi päivää pääsiäiseen ja happamattoman leivän juhlaan. Ylipapit ja lainopettajat miettivät, millaisella juonella he saisivat Jeesuksen käsiinsä tappaakseen hänet. 2»Ei kuitenkaan kesken juhlan», he sanoivat, »ettei kansa ala mellakoida.»

Markus 14:1-2KR92Avaa lukunäkymä
Juudas kavaltaa Jeesuksen

10Juudas Iskariot, yksi kahdestatoista opetuslapsesta, meni ylipappien luo kavaltaakseen Jeesuksen heille. 11He ilahtuivat kuulemastaan ja lupasivat antaa hänelle rahaa. Juudas etsi nyt sopivaa tilaisuutta toimittaakseen Jeesuksen heidän käsiinsä.

Pääsiäisateria

12Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä, jolloin oli tapana teurastaa pääsiäislammas, opetuslapset kysyivät Jeesukselta: »Missä tahdot syödä pääsiäisaterian? Minne menemme valmistamaan sen?» 13Jeesus lähetti matkaan kaksi opetuslastaan ja sanoi: »Menkää kaupunkiin. Teitä vastaan tulee siellä mies, joka kantaa vesiruukkua. Seuratkaa häntä, 14ja minne hän menee, siellä sanokaa talon isännälle näin: ’Opettaja kysyy, missä on häntä varten huone, jossa hän voi syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa.’ 15Isäntä osoittaa teille yläkerrasta suuren huoneen, jossa on kaikki valmiiksi järjestettynä. Valmistakaa sinne meille ateria.» 16Opetuslapset lähtivät matkaan ja tulivat kaupunkiin. Kaikki kävi niin kuin Jeesus oli heille sanonut, ja he valmistivat pääsiäisaterian.

17Illan tultua Jeesus saapui sinne kahdentoista opetuslapsensa kanssa. 18Kun he olivat asettuneet aterioimaan, Jeesus sanoi: »Totisesti: yksi teistä kavaltaa minut – mies, joka syö minun kanssani.» 19Opetuslapset järkyttyivät ja alkoivat yksi toisensa jälkeen kysellä: »En kai minä?» 20Jeesus vastasi heille: »Yksi teistä kahdestatoista, mies, joka syö samasta vadista kuin minä. 21Ihmisen Poika lähtee pois juuri niin kuin kirjoituksissa hänestä sanotaan, mutta voi sitä, josta tulee Ihmisen Pojan kavaltaja! Sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän olisi syntynytkään.»

Jeesus asettaa ehtoollisen

22Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: »Ottakaa, tämä on minun ruumiini.» 23Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä. 24Hän sanoi: »Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan kaikkien puolesta. 25Totisesti: minä en enää maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä Jumalan valtakunnassa.»

Jeesus ennustaa opetuslasten luopumisen

26Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle.

Markus 14:10-26KR92Avaa lukunäkymä
Jeesus rukoilee Getsemanessa

32He tulivat Getsemane-nimiseen paikkaan, ja Jeesus sanoi opetuslapsille: »Jääkää te tähän siksi aikaa kun minä rukoilen.» 33Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen hän otti mukaansa. Hän alkoi nyt tuntea kauhua ja ahdistusta. 34Hän sanoi heille: »Olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa.» 35Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi maahan ja rukoili, että se hetki, jos mahdollista, menisi häneltä ohitse. 36Hän sanoi: »Abba, Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun.»

37Sitten hän tuli takaisin ja tapasi opetuslapset nukkumasta. Hän sanoi Pietarille: »Simon, nukutko sinä? Etkö edes hetken vertaa jaksanut valvoa? 38Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko.»

39Hän meni taas etäämmäksi ja rukoili samoin sanoin. 40Palatessaan hän jälleen tapasi opetuslapset nukkumasta, sillä uni oli alkanut raskaasti painaa heidän silmiään. He eivät tienneet, mitä vastaisivat hänelle. 41Tullessaan kolmannen kerran Jeesus sanoi heille: »Yhäkö te nukutte ja lepäätte? Kaikki on selvää. Hetki on tullut. Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin. 42Nouskaa, nyt me lähdemme! Minun kavaltajani on jo lähellä.»

Jeesuksen vangitseminen

43Jeesuksen vielä puhuessa sinne saapui Juudas, yksi kahdestatoista opetuslapsesta, ja hänen kanssaan miekoin ja seipäin aseistautunut miesjoukko, jonka ylipapit, lainopettajat ja vanhimmat olivat lähettäneet. 44Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä: »Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni ja viekää vartioituna pois.» 45Tultuaan hän meni suoraa päätä Jeesuksen luo, sanoi: »Rabbi!», ja suuteli häntä. 46Miehet kävivät heti käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet. 47Silloin yksi paikalla olevista veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin että tältä irtosi korva.

48Jeesus kääntyi miesjoukon puoleen ja sanoi: »Tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun! Miekat ja seipäät käsissä te tulette minua vangitsemaan. 49Minä olen joka päivä teidän nähtenne opettanut temppelissä, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. Mutta kirjoitusten oli käytävä toteen.» 50Silloin ne, jotka olivat Jeesuksen kanssa, jättivät hänet ja pakenivat.

51Jeesuksen mukaan oli lähtenyt nuori mies, jolla ei ollut yllään muuta kuin pellavainen vaate. Hänet otettiin kiinni, 52mutta hän riistäytyi vaatteestaan ja pakeni alasti.

Jeesus Suuren neuvoston edessä

53Jeesus vietiin ylipapin luo, ja koko ylin papisto sekä vanhimmat ja lainopettajat kokoontuivat sinne. 54Pietari seurasi Jeesusta jonkin matkan päässä ylipapin palatsin pihaan saakka. Hän istuutui palvelusväen joukkoon ja lämmitteli tulen ääressä.

55Ylipapit ja koko neuvosto etsivät todistusta Jeesusta vastaan saadakseen hänet surmatuksi. Sellaista ei kuitenkaan löytynyt. 56Monet kyllä todistivat valheellisesti häntä vastaan, mutta todistukset olivat ristiriitaisia. 57Silloin astui esiin muutamia, jotka esittivät häntä vastaan väärän todistuksen: 58»Me olemme kuulleet hänen sanovan: ’Minä hajotan tämän ihmiskäsin tehdyn temppelin ja rakennan kolmessa päivässä uuden, joka ei ole ihmisten tekemä.’» 59Mutta tässäkään asiassa todistukset eivät pitäneet yhtä.

60Silloin ylipappi nousi paikaltaan, astui esiin ja kysyi Jeesukselta: »Etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä?» 61Mutta Jeesus pysyi vaiti, hän ei vastannut mitään. Silloin ylipappi teki hänelle uuden kysymyksen: »Oletko Messias, ylistetyn Jumalan poika?» 62»Olen», vastasi Jeesus, »ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien keskellä.» 63Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi: »Mitä me enää todistajia tarvitsemme! 64Kuulittehan, miten hän herjasi Jumalaa. Mitä ehdotatte?» Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että hän oli syyllinen ja ansaitsi kuoleman.

65Muutamat alkoivat nyt sylkeä hänen päälleen. He peittivät hänen kasvonsa, iskivät häntä nyrkillä ja sanoivat: »Profetoi nyt!» Vartijatkin löivät häntä.

Markus 14:32-65KR92Avaa lukunäkymä

Hiljaisen viikon torstaina eli kiirastorstaina kirkko muistaa erityisesti hetkeä, jolloin Jeesus asettaa ehtoollisen pääsiäisaterian yhteydessä. Sana kiiras viittaa puhdistautumiseen. Torstain tapahtumien yhteydessä puhdistautuminen pitää kuitenkin ymmärtää tuskan ja kivun näkökulmasta. Pääsiäisaterian jälkeen Jeesuksen yksi oppilaista, Juudas, ilmiantaa hänet. Jeesus vangitaan ja hänen oppilaansa karkaavat ja hylkäävät hänet.

  • Jeesuksen surmaamisesta neuvotellaan (14:1-2) 
  • Juudas lupaa ilmiantaa Jeesuksen (14:10-11) 
  • Pääsiäisateria (14:12-26) 
  • Jeesus rukoilee Getsemanessa (14:32-42) 
  • Jeesuksen vangitseminen (14:43-52) 
  • Jeesus suuren neuvoston edessä (14:53-65) 

Jeesus vietti pääsiäisaterian yhdessä oppilaidensa kanssa. Myös tänä päivänä juutalainen perhe kokoontuu yhteen nauttimaan seder-aterian pääsiäisen alkamisen merkiksi. Juutalaiset viettävät pääsiäistä muistaakseen israelilaisten vapautumista Egyptin orjuudesta. Aterian yhteydessä syödään mm. happamatonta matsa-leipää ja juodaan viiniä (2. Moos. 12:14–15). Ateria on varmasti saanut aikansa myötä erilaisia muotoja, mutta jossain muodossa sitä on vietetty myös Jeesuksen elinaikana.  

Evankeliumien mukaan Jeesus antoi tuolle aterialle uuden merkityksen. Pääsiäisaterian yhteydessä Jeesus siunasi leivän ja viinin, jotka hän yhdisti omaan kuolemaansa: ” Jeesus otti leivän, lausui kiitosrukouksen ja mursi leivästä paloja. Hän jakoi ne oppilailleen ja sanoi: Ottakaa, tämä on minun ruumiini. Sen jälkeen hän otti maljan, kiitti ja antoi sen heille. Kaikki joivat siitä. Jeesus sanoi: Tämä on minun vereni, liiton veri. Se vuodatetaan monien puolesta (Mark. 14:22–24).” Koska kyseinen ateria oli Jeesuksen viimeinen oppilaidensa kanssa, ateriaa on kutsuttu myös jäähyväisateriaksi. 

Leivästä ja viinistä on sittemmin tullut tärkeä osa kristittyjen kokoontumista (Ap. t. 2:42). Ateriaa kutsutaan kirkossa ehtoolliseksi. Toisin sanoen Jeesus asetti ehtoollisen pääsiäisaterian yhteydessä. Kristillisillä kirkoilla on hieman erilaisia näkemyksiä siitä, miten ehtoollinen vaikuttaa. Joka tapauksessa ehtoollinen on kaikille kirkoille tärkeä ja sitä nautitaan kristittyjen kokoontumissa, kuten messussa, koska Jeesus on itse näin käskenyt. Ehtoollisella seurakunta muistaa Jeesuksen ristinkuolemaa ja ylösnousemusta. Kristitty turvautuu Jumalaan, sillä ehtoollinen antaa syntien anteeksiannon. Lisäksi se on kristittyjen yhteinen kiitosateria, jossa kohdataan Jumalan lisäksi muita ihmisiä. 

Pääsiäisaterian yhteydessä Jeesus kertoi, että yksi hänen oppilaistaan ilmiantaa hänet pian. Ilmiantaja oli Juudas Iskariot. Aterian jälkeen Jeesus ja oppilaat siirtyivät Getsemaneen, jossa Jeesus vetäytyi rukoilemaan. Jeesus rukoili: ”Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota pois minulta tämä malja. Tee kuitenkin, mitä tahdot. Älä tee niin kuin minä tahdon.” Malja on tässä yhteydessä kielikuva kärsimyksestä ja kivusta. Jeesus siis rukoili, että hän voisi välttää sen, mikä oli vielä edessä. Jeesus kuitenkin ymmärsi, että tulevalla kärsimyksellä oli tarkoitus ja siksi hän myös suostui nyt Jumalan tahtoon.   

Pian aseistautunut väkijoukko saapui Getsemaneen. He vangitsivat Jeesuksen Juudaksen avulla ja veivät hänet suuren neuvoston eteen. Jeesuksen oppilaat pakenivat paikalta. Neuvosto oli juutalaisten ylin hallinnollinen elin. Sen jäseniä olivat ilmeisesti ylipapit, laintuntijat sekä yhteisön vanhimmat. Kuulustelujen yhteydessä Jeesus myönsi olevansa Jumalan poika. Ylipappi piti tätä Jumalan herjaamisena.  

Pohdittavaksi

Mitkä tapahtumat, tilanteet tai tunteet voivat saada ihmisen pettämään ystävänsä, kuten Juudas teki, kieltämään ystävänsä, kuten Pietari, tai hylkäämään ystävänsä, kuten loput oppilaat tekivät?

Suomen Pipliaseurav.4.19.0
Seuraa meitä