Suomen Pipliaseura

14.3.2024 Torstai

Kuuntele Tässä olen harjoitus 14.3.2024

TÄSSÄ

”Miten te voisittekaan uskoa?”, kysyit kerran Jeesus.

. . .

Samaa ihmettelen minä tänään. Siksi tahdon nyt tulla luoksesi saadakseni elää!


SANA

Jos olen todistajana omassa asiassani, ei todistukseni ole luotettava, mutta minusta onkin todistanut toinen. Tiedän, että hänen todistuksensa minusta on luotettava. Olette lähettäneet miehiänne Johanneksen luokse, ja hänkin on todistanut luotettavasti. En minä kuitenkaan kaipaa ihmisten todistusta itseni vuoksi. Sanon tämän vain siksi, että te pelastuisitte. Johannes oli kirkkaana loistava lamppu, mutta te halusitte juhlia hänen valossaan vain hetken. Minulla on todistus, joka on Johanneksen todistusta vakuuttavampi: teot, jotka Isä on antanut tehtäväkseni ja jotka teen. Ne todistavat, että Isä on minut lähettänyt. Minun puolestani todistaa myös Isä, joka minut on lähettänyt. Ette ole koskaan kuulleet hänen ääntään ettekä nähneet häntä. Ette luota siihen, jonka Isä lähetti. Siksi Isän sana ei pysy teissä. Te kyllä tutkitte pyhiä kirjoituksia, koska luulette saavanne ikuisen elämän niiden avulla. Ja juuri ne todistavat minusta. Silti ette tahdo tulla minun luokseni saadaksenne elää. Ihmiset eivät anna minulle kunniaa. Minä kyllä tunnen teidät: teiltä puuttuu Jumalan rakkaus. Olen tullut Isäni nimissä, mutta te ette ota minua vastaan. Sen kyllä otatte, joka tulee omissa nimissään. Te kaipaatte kunniaa toisiltanne ettekä etsi sitä kunniaa, joka tulee ainoalta Jumalalta. Miten te voisittekaan uskoa? Älkää luulko, että minä syytän teitä Isäni edessä. Teidän syyttäjänne on Mooses, johon olette panneet toivonne. Jos uskoisitte Moosesta, uskoisitte minua. Juuri minusta hän kirjoitti. Mutta jos ette usko hänen kirjoituksiaan, miten uskoisitte minun puheitani?” (Joh. 5: 31–47)

  • ”Minä kyllä tunnen teidät: teiltä puuttuu Jumalan rakkaus.” Sovitanko tämän myös itseeni tänään? Miten se pukeutuu rukoukseksi?
  • Tunnistanko kunnian tai arvostuksen saamisen tarpeen itsessäni? Mitä on olla Jumalan arvostama? Miten se eroaa ihmisten arvostuksesta? Miten etsin Jumalalta tulevaa kunniaa?
  • Pyhät kirjoitukset todistavat Jeesuksesta. Kuuntelen, millaisen todistuksen tänään ne minulle hänestä antavat. Mikä auttaa minua luottamaan todistukseen? Mikä kenties estää?

TÄSTÄ ETEENPÄIN

Auta, että tänään Isän sana pysyisi minussa!

Raamatunteksti(t)

31»Jos itse todistan puolestani, ei todistukseni ole pätevä. 32Mutta minusta todistaakin toinen, ja minä tiedän, että todistus, jonka hän minusta antaa, on pätevä. 33Te lähetitte edustajanne Johanneksen luo, ja hän todisti totuuden puolesta. 34En minä tarvitse kenenkään ihmisen todistusta, mutta sanon teille tämän, jotta pelastuisitte. 35Johannes oli kirkkaalla liekillä palava lamppu, mutta vain hetken aikaa te halusitte nauttia hänen valostaan.

36»Minulla on todistus, joka on Johanneksen todistusta painavampi: teot, jotka Isä on antanut tehtäväkseni. Nämä teot, jotka minä teen, todistavat, että Isä on minut lähettänyt. 37Myös Isä itse, minun lähettäjäni, on antanut minusta todistuksen. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntään ettekä nähneet hänen kasvojaan, 38eikä hänen sanansa pysy teissä, sillä te ette usko sitä, jonka hän on lähettänyt. 39Te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän – ja nehän juuri todistavat minusta. 40Mutta te ette tahdo tulla minun luokseni, että saisitte elämän.

41»En minä ole ihmisten kiitoksen tarpeessa. 42Minä tunnen teidät: teissä ei ole rakkautta Jumalaan. 43Minä olen tullut Isäni nimissä, ettekä te ota minua vastaan. Mutta jos joku toinen tulee omissa nimissään, silloin te kyllä olette vastaanottavaisia. 44Kuinka te voisittekaan uskoa! Te kärkytte kunniaa toisiltanne ettekä etsi sitä kunniaa, joka tulee yhdeltä ja ainoalta Jumalalta.

45»Älkää luulko, että minä teitä Isäni edessä syytän. Teidän syyttäjänne on Mooses, hän, johon olette panneet toivonne. 46Jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte myös minua – juuri minusta hän on kirjoittanut. 47Mutta kun te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka voisitte uskoa minun puhettani!»

Johannes 5:31-47KR92Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.18.8
Seuraa meitä