Suomen Pipliaseura

15.3.2024 Perjantai

Kuuntele Tässä olen harjoitus 15.3.2024

TÄSSÄ

Tulen Jeesus avoimesti nyt eteesi.

. . .

Näet senkin, mitä salassa kannan.


SANA

Näiden tapausten jälkeen Jeesus liikkui eri puolilla Galileaa. Hän ei halunnut mennä Juudeaan, koska juutalaiset etsivät häntä tappaakseen hänet. Juutalaisten lehtimajajuhla oli kuitenkin tulossa. Kun veljet olivat lähteneet juhlille, Jeesuskin lähti sinne. Hän ei kuitenkaan lähtenyt avoimesti vaan salaa. Jotkut jerusalemilaiset puhuivat: ”Eikös tämä ole se mies, jota ihmiset etsivät tappaakseen hänet? Siinä hän nyt puhuu julkisesti, eikä kukaan puutu asiaan. Olisivatko johtajat saaneet tietää, että hän on tosiaan Kristus? Mutta mehän tiedämme, mistä tämä mies on kotoisin. Kristuksesta taas ei kukaan tiedä, mistä hän tulee.” Jeesus opetti temppelissä ja huusi kovalla äänellä: ”Te tunnette minut ja tiedätte, mistä tulen. En ole kuitenkaan tullut omasta aloitteestani. Minun lähettäjäni puhuu totta, mutta te ette häntä tunne. Minä taas tunnen, koska olen tullut hänen luotaan. Hän minut lähetti.” Juutalaisten johtajat tahtoivat pidättää Jeesuksen, mutta kukaan ei silti käynyt häneen käsiksi. Hänen aikansa ei ollut vielä tullut. (Joh. 7: 1–2, 10, 25–30)

  • Someaikana on joskus hankala tietää, onko jokin viesti tai uutinen aito vai huijaus. Lähettäjä ja lähde, jos sen tuntee, kertoo paljon luotettavuudesta. Jerusalemilaiset eivät Jeesuksen sanojen mukaan tunteneet oikeaa lähdettä, Isää, vaikka heillä oli Mooses ja profeetat. Mikä minut saa epäilemään Jeesuksen sanoja, mikä luottamaan?
  • ”Eikös tämä ole se mies, jota ihmiset etsivät…” Miksi minä tänään etsin Jeesusta tässä rukousmietiskelyssä? Mitä toivon ja odotan häneltä. Kerron sen hänelle ja kuuntelen hänen vastaustaan sydämessäni.
  • Jeesus oli Isänsä maailmaan lähettämä. Voinko minä kokea samoin olevani lähetetty jotain varten? Kysyn lähettäjältäni tämän päivän tarkoitustani ja rohkeutta pysyä siinä.

TÄSTÄ ETEENPÄIN

Johdata minua syvemmälle siihen tietoon, että sinä tosiaan olet Kristus!

Raamatunteksti(t)

Jeesus lehtimajanjuhlassa

1Tämän jälkeen Jeesus kiersi eri puolilla Galileaa. Juudeassa hän ei halunnut liikkua, koska juutalaiset etsivät tilaisuutta tappaa hänet.

2Juutalaisten lehtimajanjuhla oli lähellä. 3Jeesuksen veljet sanoivat hänelle: »Lähde Juudeaan, niin opetuslapsesikin näkevät, millaisia tekoja sinä teet. 4Eihän kukaan salaile tekojaan, jos haluaa julkisuutta. Jos kerran pystyt tällaiseen, näytä maailmalle, kuka sinä olet!» 5Veljetkään eivät näet uskoneet häneen. 6Jeesus sanoi heille: »Nyt ei ole vielä minun aikani – teille taas sopii mikä aika hyvänsä. 7Maailma ei voi vihata teitä, mutta minua se vihaa, koska minä todistan, että sen teot ovat pahat. 8Menkää te vain juhlille. Minä en tule tähän juhlaan, sillä minun aikani ei ole vielä tullut.» 9Näin hän sanoi ja jäi Galileaan.

10Mutta kun veljet olivat lähteneet juhlille, myös Jeesus lähti sinne, ei ihmisten tieten vaan salaa. 11Juhlien alettua juutalaiset etsivät häntä ja kyselivät: »Missä se mies on?» 12Kansan keskuudessa hän oli yleisen kiistelyn aiheena. Toiset kiittivät: »Hän on hyvä mies», toiset sanoivat: »Kaikkea muuta, hän on kansanvillitsijä.» 13Julkisesti kukaan ei kuitenkaan uskaltanut puhua hänestä, sillä kaikki pelkäsivät juutalaisia.

14Juhlan jo ehdittyä puoliväliin Jeesus meni ylös temppeliin ja alkoi opettaa. 15Juutalaiset olivat ihmeissään ja sanoivat: »Kuinka tuo oppimaton mies voi tuntea kirjoitukset?» 16Jeesus sanoi heille: »Se, mitä minä opetan, ei ole minun oppiani, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. 17Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. 18Se, joka esittää omia ajatuksiaan, tahtoo kunniaa itselleen. Mutta se, joka tahtoo kunniaa lähettäjälleen, puhuu totta, hänessä ei ole vääryyttä. 19Mooses antoi teille lain, vai kuinka? Silti yksikään teistä ei noudata sitä. Miksi te haluatte tappaa minut?»

20Ihmiset sanoivat: »Sinussa on paha henki. Kuka sinut yrittäisi tappaa?» 21Jeesus vastasi: »Minä tein yhden ainoan teon, ja sitä te kaikki ihmettelette. 22Mooses sääti teille ympärileikkauksen – se ei tosin ole peräisin Moosekselta, vaan kantaisiltä – ja te toimitatte sen myös sapattina. 23Jos kerran ihminen ympärileikataan sapattinakin, ettei Mooseksen lakia rikottaisi, niin miksi te olette vihoissanne siitä, että minä sapattina paransin koko ihmisen? 24Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältä katsoen näyttää, vaan tuomitkaa oikein.»

Onko Jeesus Messias?

25Muutamat jerusalemilaiset sanoivat: »Eikö tämä ole se, jonka he haluaisivat tappaa? 26Kuinka kummassa hän saa puhua täällä vapaasti eivätkä he sano mitään? Ovatkohan hallitusmiehet nyt varmoja siitä, että hän on Messias? 27Tästä miehestä me kyllä tiedämme, mistä hän on kotoisin. Kun Messias ilmestyy, kukaan ei tiedä, mistä hän tulee.»

28Opettaessaan temppelissä Jeesus huusi kovalla äänellä: »Te siis tiedätte, kuka minä olen ja mistä tulen. En minä ole tulostani itse päättänyt – minut lähetti hän, joka on totuus itse. Te ette häntä tunne, 29mutta minä tunnen hänet, koska tulen hänen luotaan ja koska hän on minut lähettänyt.» 30Hallitusmiesten teki mieli pidättää hänet, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt häneen käsiksi, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut.

Johannes 7:1-30KR92Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.18.8
Seuraa meitä