Suomen Pipliaseura

2.2.2024 Perjantai

Kuuntele Tässä olen harjoitus 2.2.2024

TÄSSÄ

Jeesus, sinun nimesi on laajalti tunnettu ja sinusta esitetään monia mielipiteitä. Enemmän kuin sinua koskevia ajatuksia, tarvitsen sinua ja läsnäoloasi. Olen tässä.

. . .

Tule Pyhä Henki tänne, laskeudu taivaasta alas meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan (Missale Aboense -Pyhän Hengen rukouksesta).


SANA

Myös kuningas Herodes Antipas sai kuulla Jeesuksesta, jonka nimi tunnettiin jo laajalti. Ihmiset sanoivat: ”Johannes Kastaja on noussut kuolleiden joukosta. Siksi hänellä on nuo voimat.” Jotkut sanoivat, että Jeesus oli Elia, toiset taas, että hän oli kuin joku muu entisaikojen profeetta. Kun Herodes kuuli Jeesuksesta, hän sanoi: ”Se Johannes, jolta annoin katkaista kaulan, on noussut kuolleista.”

Herodes oli näet antanut pidättää Johanneksen ja heittää hänet vankilaan. Syynä tähän oli Herodias, Herodeksen Filippos-veljen vaimo. Herodes oli mennyt naimisiin Herodiaksen kanssa, mutta Johannes oli sanonut hänelle: ”Ei sinulla ole lupaa olla veljesi vaimon kanssa.” Herodias ei sietänyt Johannesta ja olisi halunnut tappaa hänet. Sitä hän ei kuitenkaan voinut tehdä, sillä Herodes pelkäsi Johannesta. Hän tiesi Johanneksen olevan oikeamielinen ja pyhä mies, ja siksi hän suojeli tätä. Herodes kuunteli Johannesta mielellään, vaikkei tiennytkään, mitä ajatella tämän puheista.

Herodias sai tilaisuutensa, kun Herodes järjesti syntymäpäivänään juhlat hoviherroilleen ja sotapäälliköilleen sekä Galilean johtajille. Herodiaksen tytär tuli sisään ja esitti tanssin, joka miellytti kuningasta ja hänen pöytäseuruettaan. Kuningas sanoi tytölle: ”Pyydä minulta mitä haluat, niin annan sen sinulle.” Hän vannoi: ”Annan sinulle mitä ikinä pyydät, vaikka puolet valtakunnastani.” Tyttö meni kysymään äidiltään: ”Mitä pyytäisin?” ”Pyydä Johannes Kastajan päätä”, äiti vastasi. Tyttö kiirehti takaisin kuninkaan luokse ja sanoi: ”Tahdon, että annat minulle heti tarjottimella Johannes Kastajan pään.”

Pyyntö ahdisti Herodesta. Hän ei voinut kuitenkaan enää perääntyä, koska kaikki olivat kuulleet, mitä hän oli tytölle vannonut. Niinpä hän lähetti vankilaan erikoisjoukkojen sotilaan ja käski tämän tuoda Johanneksen pään. Sotilas lähti vankilaan, katkaisi Johanneksen kaulan ja toi hänen päänsä tarjottimella. Pää annettiin tytölle, ja tyttö vei sen äidilleen.

Kun Johanneksen oppilaat kuulivat asiasta, he tulivat hakemaan ruumiin ja panivat sen hautaan. (Mark. 6: 14–29)

  • Onko minulla vanhemmiltani perittyjä käyttäytymis- tai asennemalleja, joita huomaan toistavani? Mitkä niistä virkistävät ja tuottavat elämää, mitkä taas tuntuvat kuolleilta, sellaisilta, jotka eivät johda minnekään? Kerron niistä Jumalalle ja kysyn, mitä tehdä niille.
  • Muistanko tilanteita tai tilanteen, jossa omatuntoni ja ihmisten miellyttäminen ovat joutuneet ristiriitaan? Miten selvitä tällaisista tilanteista?

TÄSTÄ ETEENPÄIN

Vapauta minua sellaisesta ympäristöni odotusten ja sisäisten impulssieni noudattamaisesta, joka ei tuota elämää. Anna rakkauden iloista vapautta tehdä sitä, mikä on hyvää, kaunista ja oikein.

Raamatunteksti(t)

Johannes Kastajan mestaus

14Kuningas Herodeskin kuuli Jeesuksesta, sillä hänen nimensä tunnettiin jo laajalti. Ihmiset sanoivat: »Johannes Kastaja on herännyt kuolleista, siksi hänessä vaikuttavat nuo voimat.» 15Toiset sanoivat, että hän oli Elia, toiset, että hän oli profeetta, sellainen kuin profeetat olivat olleet. 16Kun Herodes kuuli Jeesuksesta, hän sanoi: »Johannes, se mies, jonka minä mestautin, on herännyt kuolleista.»

17Herodes oli näet pidättänyt Johanneksen, pannut hänet kahleisiin ja teljennyt vankilaan. Tämän hän oli tehnyt veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan tähden. Hän oli nainut Herodiaan, 18mutta Johannes oli sanonut hänelle: »Sinun ei ole lupa elää veljesi vaimon kanssa.» 19Herodias ei sietänyt Johannesta ja olisi halunnut tappaa hänet, mutta ei voinut, 20koska Herodes pelkäsi Johannesta. Herodes tiesi hänet hurskaaksi ja pyhäksi mieheksi ja suojeli häntä. Hän kuunteli Johannesta mielellään, vaikka tämän puheet usein jäivätkin vaivaamaan häntä.

21Sopiva tilaisuus Herodiaalle tarjoutui, kun Herodes syntymäpäivänään järjesti pidot hoviherroilleen ja sotaväen päälliköille sekä Galilean johtomiehille. 22Herodiaan tytär tuli silloin sisään ja tanssi, ja Herodes ja hänen pöytävieraansa olivat ihastuksissaan. Kuningas sanoi tytölle: »Pyydä minulta mitä vain tahdot, niin minä annan sen sinulle.» 23Ja hän lupasi ja vannoi: »Mitä ikinä minulta pyydät, sen minä sinulle annan, vaikka puolet valtakuntaani.» 24Tyttö meni ulos ja kysyi äidiltään: »Mitä minä pyytäisin?» Äiti vastasi: »Pyydä Johannes Kastajan päätä.» 25Tyttö kiiruhti heti takaisin kuninkaan luo ja sanoi: »Tahdon, että annat minulle nyt heti vadilla Johannes Kastajan pään.»

26Kuningas tuli pahoille mielin, mutta koska hän oli vieraittensa kuullen vannonut valan, hän ei voinut vastata kieltävästi. 27Hän antoi heti pyövelille käskyn, että tämän oli tuotava Johanneksen pää. Pyöveli meni vankilaan ja mestasi siellä Johanneksen. 28Sitten hän toi pään vadilla ja antoi sen tytölle, ja tyttö antoi pään äidilleen.

29Kun Johanneksen opetuslapset kuulivat tästä, he tulivat hakemaan ruumiin ja veivät sen hautaan.

Markus 6:14-29KR92Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.18.6
Seuraa meitä