Suomen Pipliaseura

29.3.2024 Pitkäperjantai

Kuuntele Tässä olen harjoitus 29.3.2024

TÄSSÄ

Kun pahan valta kasvaa ympärillä
Vahvista ääni toisen maailman

. . .

Niin että uuden virren sävelillä
Kuulemme kansasi jo laulavan (VK 600: 4)


SANA

He saapuivat paikkaan, jonka nimi Golgata on käännettynä Pääkallonpaikka. Siellä he tarjosivat Jeesukselle viiniä, johon oli sekoitettu sappea. Jeesus maistoi sitä, mutta ei halunnut juoda enempää.

Kun sotilaat olivat ristiinnaulinneet Jeesuksen, he jakoivat hänen vaatteensa keskenään heittämällä arpaa. Sitten he jäivät istumaan ja vartioimaan häntä. He kiinnittivät Jeesuksen yläpuolelle tekstin, joka kertoi hänen tuomionsa syyn: ”Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas.” Samaan aikaan Jeesuksen kanssa ristiinnaulittiin kaksi rikollista. Toinen pantiin hänen oikealle puolelleen, toinen vasemmalle.

Ohikulkijat pilkkasivat Jeesusta. Päätään nyökyttäen he sanoivat: ”Siinähän nyt sitten hajotat temppelin ja rakennat uuden kolmessa päivässä. Jos kerran olet Jumalan Poika, niin pelasta itsesi ja tule alas ristiltä!” Ylipapit pilkkasivat Jeesusta yhdessä oppineiden ja kansanjohtajien kanssa. He sanoivat: ”Muita hän on kyllä auttanut, mutta omaa henkeään hän ei pysty pelastamaan. Hän on olevinaan Israelin kuningas. Jos hän tulee alas ristiltä, me uskomme häneen. Hän on pannut toivonsa Jumalaan, joten antaa Jumalan nyt pelastaa hänet, jos tahtoo. Hänhän väittää olevansa Jumalan Poika.” Jeesuksen kanssa ristiinnaulitut rikollisetkin pilkkasivat häntä samalla tavalla.

Keskipäivällä maan päälle tuli pimeys, jota kesti kolme tuntia. Kolmen aikoihin Jeesus huusi kovalla äänellä: ”Eeli, Eeli, lema sabaktani?” Se tarkoittaa: ”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?” Jotkut kuulijoista sanoivat: ”Hän huutaa Eliaa apuun.” Yksi heistä juoksi ottamaan pesusienen. Hän kasteli sienen hapanviinillä, kiinnitti sen ruokokeppiin ja antoi Jeesuksen juoda. Muut sen sijaan sanoivat: ”Saapa nähdä, tuleeko Elia pelastamaan hänet.” Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä. Samalla hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia ylhäältä alas asti, maa järisi ja kalliot halkeilivat. Haudat avautuivat, ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he lähtivät haudoistaan ja menivät pyhään kaupunkiin, missä he ilmestyivät monille.

Jeesusta vartioivat sotilaat ja heidän sadanpäällikkönsä pelästyivät pahoin tuntiessaan maan järisevän ja nähdessään muut tapahtumat. ”Hän oli tosiaan Jumalan Poika”, he sanoivat. (Matt. 27: 33–54)

  • Tunnistanko Jeesuksen kärsimyksistä omani?
  • Onko Jeesuksen kärsimystien seuraaminen minusta mielekästä? Miksi on, miksi ei?
  • ”. . . hän [Kristus) ensin laskeutui maailman pohjalle saakka” (Ef. 4: 10). Mitä minulle merkitsee se, että Jeesus on inhimillisen tuskan ja kuoleman tuttu, että hän jakaa sen kokemuksen minun kanssani?

TÄSTÄ ETEENPÄIN

Nähtyään Jumalan vallan ja suuruuden Job joutui sanomaan ” Minä panen käden suulleni ja vaikenen” (Job. 40:4a). ”Hyvä on hiljaisuudessa toivoa apua Herralta” (Valit. 3: 26,28,29). On aikoja, jolloin on Jumalan edessä oltava hiljaa.

Raamatunteksti(t)

33Kun he tulivat paikkaan, jota kutsutaan Golgataksi, Pääkallonpaikaksi, 34he tarjosivat Jeesukselle juotavaksi viiniä, johon oli sekoitettu sappea. Hän maistoi sitä, mutta ei halunnut juoda.

35Kun he olivat ristiinnaulinneet Jeesuksen, he jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittämällä niistä arpaa. 36Sitten he jäivät sinne istumaan ja vartioivat häntä. 37Hänen päänsä yläpuolelle he kiinnittivät kirjoituksen, josta kävi ilmi hänen tuomionsa syy: »Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas.» 38Yhdessä Jeesuksen kanssa ristiinnaulittiin kaksi rosvoa, toinen hänen oikealle, toinen hänen vasemmalle puolelleen.

39Ohikulkijat pilkkasivat häntä. Päätään nyökyttäen 40he sanoivat: »Sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen kolmessa päivässä. Pelasta nyt itsesi, jos kerran olet Jumalan Poika. Tule alas ristiltä!» 41Ylipapit yhtyivät hekin pilkkaan yhdessä lainopettajien ja vanhimpien kanssa. He sanoivat: 42»Muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. Onhan hän Israelin kuningas, tulkoon nyt ristiltä alas! Silloin me uskomme häneen. 43Hän on pannut luottamuksensa Jumalaan – pelastakoon Jumala nyt hänet, jos on häneen mieltynyt! Onhan hän sanonut olevansa Jumalan Poika.» 44Samalla tavoin häntä pilkkasivat myös rosvot, jotka oli ristiinnaulittu yhdessä hänen kanssaan.

Jeesuksen kuolema

45Mutta keskipäivällä, kuudennen tunnin aikaan, tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. 46Yhdeksännen tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä: »Eeli, Eeli, lama sabaktani?» Se merkitsee: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? 47Tämän kuullessaan muutamat siellä olevista sanoivat: »Hän huutaa Eliaa.» 48Heti yksi heistä kiiruhti hakemaan sienen, kastoi sen hapanviiniin, pani kepin päähän ja tarjosi siitä hänelle juotavaa. 49Toiset sanoivat: »Katsotaanpa nyt, tuleeko Elia hänen avukseen.» 50Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä.

51Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, 52haudat aukenivat, ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. 53He lähtivät haudoistaan, ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tulivat pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille.

54Kun sadanpäällikkö ja miehet, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maan vavahtelun ja kaiken, mitä tapahtui, he pelästyivät suunniltaan ja sanoivat: »Tämä oli todella Jumalan Poika!»

Matteus 27:33-54KR92Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.19.0
Seuraa meitä