Suomen Pipliaseura

8.3.2024 Perjantai

Kuuntele Tässä olen harjoitus 8.3.2024

TÄSSÄ

Jumala, pyydät minulta paljon: rakastamaan sinua koko olemassaolollani. Joskus löydän itseni hapuilemasta kuin pimeästä. Kyselemästä, mikä tai kuka olet, ketä rakastaisin. Helpompi on pyytää, rakasta sinä minua. Ja sitä minä pyydän.

. . .

Rakasta minut rakastamaan.


SANA

Eräs oppinut oli seurannut Jeesuksen ja saddukeusten väittelyä. Hän oli nähnyt, miten viisaasti Jeesus oli vastannut. Hän tuli nyt Jeesuksen luokse ja kysyi: ”Mikä Mooseksen lain käskyistä on kaikkein tärkein?” Jeesus vastasi: ”Tärkein on tämä: ’Kuuntele, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja mielestäsi. Rakasta häntä koko elämälläsi ja kaikin voimin.’
Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi’. Näitä tärkeämpää käskyä ei ole.”

Oppinut sanoi Jeesukselle: ”Totta puhut, opettaja, kun sanot, että Herra on ainoa Jumala ja ettei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa Jumalaa koko sydämellään, ymmärryksellään ja voimallaan ja lähimmäistään kuin itseään, se merkitsee enemmän kuin polttouhrit ja muut uhrilahjat yhteensä.” Jeesus näki, että oppinut vastasi viisaasti, ja sanoi hänelle: ”Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta.”

Kukaan ei enää uskaltanut kysyä Jeesukselta mitään. (Mark. 12: 28–34)

  • Pystynkö minä rakastamaan sinua, Jumala, koko elämälläni? Mistä olisin valmis luopumaan sinun vuoksesi? Entä lähimmäiseni vuoksi?
  • Miten paljon rakastan itseäni? Miten se ilmenee elämässäni? Pidänkö itseäni rakastamisen arvoisena? Entä miten lähimmäisen rakastaminen näkyy arkipäivässäni?

TÄSTÄ ETEENPÄIN

Lähimmäisessä näen sinut, sinä luojani ja Jumalani. Ja rakkaudessa me kolme kietoudumme punokseksi, jossa sinä olet minä, hän me.

Raamatunteksti(t)

Kysymys tärkeimmästä käskystä

28Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: »Mikä käsky on kaikkein tärkein?» 29Jeesus vastasi: »Tärkein on tämä: ’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. 30Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.’ 31Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Näitä suurempaa käskyä ei ole.»

32Lainopettaja sanoi hänelle: »Oikein, opettaja! Totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. 33Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit.» 34Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti, ja sanoi hänelle: »Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta.»

Kukaan ei enää rohjennut kysyä Jeesukselta mitään.

Markus 12:28-34KR92Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.18.6
Seuraa meitä