Suomen Pipliaseura

9.1.2024 Tiistai

Kuuntele Tässä olen harjoitus 9.1.2024

TÄSSÄ

Missä olenkin, sinä olet siellä. Liikun tai lepään, voin löytää läsnäoloosi. Voin hengittää henkeäsi. Olla lähelläsi.

. . .

Anna henkesi täyttää olemukseni, niin että se ohjaisi ajatuksiani, sanojani ja tekojani.

SANA

Jeesus ja hänen oppilaansa tulivat Kapernaumin kaupunkiin. Jeesus meni heti sapattina synagogaan opettamaan. Ihmiset olivat ihmeissään hänen opetuksestaan, koska Jeesus opetti arvovaltaisesti kuin hallitsija eikä niin kuin oppineet.
Synagogassa oli juuri silloin mies, jossa oli demoni. Se alkoi huutaa: ”Jeesus Nasaretilainen! Mitä tekemistä meillä on toistemme kanssa? Tulitko tuhoamaan meidät? Minä kyllä tiedän, kuka sinä olet. Olet Jumalan pyhä!” Jeesus komensi demonia: ”Pidä suusi kiinni ja häivy hänestä!” Silloin demoni kouristi miestä ja lähti hänestä huutaen kovalla äänellä. Kaikki kyselivät tyrmistyneinä toisiltaan: ”Mitä tämä on? Uudenlaista arvovaltaista opetusta! Kun tämä mies käskee, demonitkin tottelevat.” Jeesuksen maine levisi nopeasti koko Galileaan. (Mark. 1: 21–28)

  • Jeesuksen kasteen jälkeen Jumala tunnustaa kiintymyksensä ja rakkautensa Jeesukseen. Kohta demoni hyökkää sanoin Jeesusta vastaan, kuitenkin tunnustaen hänet Jumalan pyhäksi. Tunnistanko elämässäni erilaisia voimia, jotka käyvät kamppailua keskenään? Millaisia?
  • Millainen viesti minusta menee eteenpäin? Millaista viestiä itse levitän kanssakulkijoistani?

TÄSTÄ ETEENPÄIN

Pyydän sinua, Jeesus, kulkemaan kanssani arjessa ja varjelemaan mieleni vapaana, ettei kateus, itsekkyys eikä kauna tee pesää elämääni. Pyydän voimaa iloita siitä, mitä minulla on tässä ja nyt.

Raamatunteksti(t)

Jeesus Kapernaumin synagogassa

21He tulivat Kapernaumiin. Heti sapattina Jeesus meni synagogaan ja opetti. 22Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti heitä niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat.

23Kaupungin synagogassa oli juuri silloin mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän alkoi huutaa: 24»Mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan Pyhä!» 25Mutta Jeesus käski henkeä ankarin sanoin: »Vaiti! Lähde hänestä!» 26Silloin saastainen henki kouristi miestä ja lähti hänestä huutaen kovalla äänellä. 27Kaikki joutuivat ymmälle ja kyselivät toisiltaan: »Mitä tämä on? Tällä miehellä on valta opettaa uudella tavalla! Saastaiset hengetkin tottelevat, kun hän käskee.» 28Hänen maineensa levisi kohta kaikkialle, ympäri koko Galilean.

Markus 1:21-28KR92Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.19.0
Seuraa meitä