Suomen Pipliaseura

9.2.2024 Perjantai

Kuuntele Tässä olen harjoitus 9.2.2024

TÄSSÄ

Elämässäni on ollut monia ihmisiä, jotka ovat näyttäneet tietä luoksesi, Jumala. Kiitos kaikista tien näyttäjistä, heistä, jotka hyvällä sanalla tai teolla ovat aukaisseet lukkoja ja avanneet ovia.

. . .

Kiitos, että sinä olet kutsunut kaipauksellasi ja lähettänyt saattajia, niin että tänään saan olla tässä.


SANA

Jeesus lähti sitten Tyroksen seudulta, kulki Sidonin ja Dekapoliksen alueiden kautta ja tuli Galileanjärvelle. Hänen luokseen tuotiin kuuro mies, jolla oli puhevika. Jeesusta pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. Jeesus otti miehen erilleen väkijoukosta. Hän pani sormensa miehen korviin, sylkäisi ja kosketti tämän kieltä. Sitten hän katsoi taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle arameaksi: ”Effata.” Se tarkoittaa ”avaudu”. Samassa kuuron korvat avautuivat ja kieli vapautui kahleistaan, ja hän puhui virheettömästi.

Jeesus kielsi kertomasta tapahtuneesta kenellekään, mutta mitä enemmän hän kielsi, sitä enemmän hänestä puhuttiin. Ihmiset olivat aivan ihmeissään ja sanoivat: ”Onpa hän tehnyt kaiken hyvin! Hän saa kuurot kuulemaan ja mykät puhumaan.” (Mark. 7: 31–37)

  • Jeesus tiesi, mikä oli miehen ongelma. Mies ei pystynyt kuulemaan eikä kunnolla kommunikoimaan. Yhteys oli poikki. Mikä on minun ongelmani tänään? Mikä on kipuni tai elämän aiheuttama haava, joka estää yhteyden hyvään elämään, toiseen ihmiseen? Mikä olisi muutos parempaan minun elämässäni?
  • Jeesus sanoo miehelle tuon arameankielisen sanan Effata – aukene. Mitä minussa pitäisi avautua? Suhteessani toisiin ihmisiin? Suhteessani Jumalaan?
  • Mitä minussa tapahtuu, kun Jumala ottaa minut vastaan kokonaisena, myös ne puolet itsessäni, joita on vaikea hyväksyä edes itse? Kestänkö silloin paremmin myös omat virheeni?

TÄSTÄ ETEENPÄIN

Jumala, sinä et vaadi, et käske, et aseta normeja. Rakastaen sinä muutat minua.

Raamatunteksti(t)

Jeesus parantaa kuuron miehen

31Jeesus lähti sitten taas Tyroksen seudulta ja tuli Sidonin ja Dekapoliin alueen kautta Galileanjärvelle. 32Siellä hänen luokseen tuotiin kuuro mies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan, ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. 33Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. 34Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle: »Effata.» Se merkitsee: aukene. 35Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui, niin että hän puhui selkeästi.

36Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. 37Kaikki olivat ylen määrin hämmästyksissään ja sanoivat: »Hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan.»

Markus 7:31-37KR92Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.18.8
Seuraa meitä