Suomen Pipliaseura

9.7.2024 Tiistai

Kuuntele Tässä olen harjoitus 9.7.2024

TÄSSÄ

Kysyt, millaisia sisäisiä selvittelyjä minussa on tällä hetkellä menossa.

. . .

Kerron. Kuuntelet ja vastaat.


SANA

Kansa sanoi Joosualle: ”Me tahdomme palvella Herraa!” Silloin Joosua sanoi kansalle: ”Te olette nyt valinneet Herran ja tahdotte palvella häntä. Te olette itse tämän todistajia.” Israelilaiset vastasivat: ”Niin olemme.” Joosua sanoi: ”Hylätkää ja hävittäkää siis vieraat jumalanne ja antakaa sydämenne kääntyä Herran, Israelin Jumalan puoleen.” Kansa sanoi Joosualle: ”Me tahdomme palvella Herraa, Jumalaamme. Häntä me tahdomme totella.”
Joosua vahvisti Sikemissä kansan päätöksen palvella Herraa ja julisti kansalle tämän liiton lait ja säädökset. Joosua kirjoitti ne kaikki Jumalan lain kirjaan ja pystytti suuren kiven Herran pyhässä paikassa kasvavan suuren puun juurelle. Sitten Joosua sanoi kansalle: ”Katsokaa, tämä kivi on oleva todistajana, sillä se on kuullut ne sanat, jotka Herra on puhunut teidän kanssanne. Se on todistava teitä vastaan, jos kiellätte Jumalanne.” (Joos. 24: 21–27)

  • Mitkä ovat minun elämäni vieraita jumalia? Millä tavalla ne ovat vieraita?
  • Millaisia kamppailuja olen elämäni aikana käynyt näitä jumalia vastaan? Mitkä jumalat minun nyt tulisi hylätä ja hävittää? Miten se tapahtuu?
  • Minäkin tahdon palvella Herraa, Jumalaani, ja totella häntä. Mitä se tarkoittaa?

TÄSTÄ ETEENPÄIN

Herra, olenhan minä oikealla tiellä? Olenhan?

Raamatunteksti(t)

21Kansa vastasi Joosualle: »Me tahdomme palvella Herraa!» 22Silloin Joosua sanoi kansalle: »Te olette nyt valinneet Herran ja tahdotte palvella häntä. Te olette itse tämän todistajia.» Israelilaiset vastasivat: »Niin olemme.» 23Joosua sanoi: »Hylätkää ja hävittäkää siis vieraat jumalanne ja antakaa sydämenne kääntyä Herran, Israelin Jumalan puoleen.» 24Kansa sanoi Joosualle: »Me tahdomme palvella Herraa, Jumalaamme. Häntä me tahdomme totella.»

25Joosua vahvisti Sikemissä kansan päätöksen palvella Herraa ja julisti kansalle tämän liiton lait ja säädökset. 26Joosua kirjoitti ne kaikki Jumalan lain kirjaan ja pystytti suuren kiven Herran pyhässä paikassa kasvavan suuren puun juurelle. 27Sitten Joosua sanoi kansalle: »Katsokaa, tämä kivi on oleva todistajana, sillä se on kuullut ne sanat, jotka Herra on puhunut teidän kanssanne. Se on todistava teitä vastaan, jos kiellätte Jumalanne.»

Joosua 24:21-27KR92Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.21.9
Seuraa meitä