Suomen Pipliaseura

Vanhan testamentin tekstikritiikki

Nykyaikaiset laitokset hepreankielisestä Vanhasta testamentista perustuvat yhteen käsikirjoitukseen. Useimmiten se on Codex Leningradensis eli Leningradin koodeksi, toisinaan taas Codex Aleppo eli Aleppon koodeksi. Laitosta, jonka teksti noudattaa tarkasti yhtä käsikirjoitusta, kutsutaan diplomaattiseksi laitokseksi.

Mihin tekstikritiikkiä tarvitaan?

Vanhan testamentin tekstikritiikki on tarpeen kahdesta syystä:

  • Vanhan testamentin kirjat saivat valmiin muotonsa vuosien 500-200 eKr. välisenä aikana. Kuitenkin vanhimmat koko heprealaisen Raamatun sisältävät käsikirjoitukset ovat peräisin vasta vuoden 1000 jKr. jälkeiseltä ajalta. Välissä kuluneiden vuosisatojen aikana Raamatun tekstiä kopioitiin huolellisesti uusille sukupolville, mutta silloin tällöin kopioinnin yhteydessä tehtiin virheitä. Joskus tekstin yksityiskohtia muutettiin myös tarkoituksellisesti, lähinnä teologisista syistä. Tekstikritiikki pyrkii ymmärtämään, mitä tekstille on aikojen kuluessa tapahtunut.
  • Kopioinnin kautta välittynyt teksti ei ole aina paras mahdollinen. Joskus on mahdollista tarkentaa tekstiä { {topic_197_Qumranin käsikirjoitusten tai jonkun vanhemman käännöksen, kuten Septuagintan avulla.

Korjattu masoreettinen teksti

Nykyaikaisen tekstikritiikin perustana toimii masoreettinen teksti. Se on lähtökohtana lähes aina, kun tutkijat yrittävät jäljittää alkuperäistä tekstiä. Työ tapahtuu kahdessa vaiheessa:

  • Ensiksi kartoitetaan kaikki tekstin eri variaatiot (tekstin poikkeamat).
  • Sen jälkeen punnitaan eri vaihtoehtoja ja päätellään, mikä niistä on todennäköisimmin vanhin ja kuinka tämä suhtautuu tekstin nuorempiin versioihin..

Joissakin tapauksissa tämä johtaa masoreettisen tekstin parannuksiin. Tässä työssä käytetään erityisesti Qumranin Kuolleenmeren kääröjä ja Septuagintaa.

Kriittisen laitoksen puuttuminen

Monet masoreettiseen tekstin korjaukset ovat yleisesti hyväksytty, ja ne on sisällytetty uusiin Raamatun käännöksiin. Silti nykyäänkään ei ole olemassa yhtä Vanhan testamentin kriittistä laitosta, johon kaikki parannukset ja korjaukset olisi sisällytetty. Vaikka masoreettinen teksti ei sisällä kaikissa kohdissa alkuperäisintä mahdollista tekstiä, se on edelleen standarditeksti.

Tämä sisältö on tilaajakäyttäjille

Tilaajakäyttäjänä sinulle avautuu mm. lähes 1000 tausta-artikkelia sekä kaikki suomalaiset ääniraamatut.

Suomen Pipliaseurav.4.20.15
Seuraa meitä