Suomen Pipliaseura

Vanhan testamentin tekstikritiikki: Qumran

Esterin kirjaa lukuun ottamatta Topic_197_Qumransta on löydetty osia kaikista Vanhan testamentin kirjoista. Joistakin kirjoista on löytynyt vain katkelmia, mutta esimerkiksi Jesajan kirjasta on säilynyt lähes koko teksti.


Qumranista löytyneet käsikirjoitukset ovat yli tuhat vuotta vanhempia kuin Vanhan testamentin masoreettinen standarditeksti.

Miksi nämä löydöt ovat tärkeitä?

Qumranista löydetyt Vanhan testamentin kirjojen versiot ovat tekstikritiikin kannalta tärkeitä:

  • Qumranin tekstit vahvistavat masoreettisen tekstin perustuvan hyvin vanhaan sanamuotoon.
  • Niiden sanastossa on eroja masoreettiseen tekstiin verrattuna.
  • Ne eroavat silti masoreettisesta tekstistä ilmaisun, lauseiden, lukukappaleiden ja jopa kokonaisten lukujen osalta.

Kuolleenmeren kääröt kertovat tekstin olevan vanha

Kuolleenmeren kääröt osoittavat, että standarditeksti on vanha. Masoreettinen teksti oli pääpiirteissään olemassa jo ennen vuotta 70 jKr. Osa Qumranista löydetyistä Raamatun kirjojen versioista poikkeavat hämmästyttävän vähän standarditekstistä. Masoreetit olivat siis erittäin tarkkoja, kopioidessaan perimätietona kulkeneita tekstejä.

Tekstin eri versiot

Kuolleenmeren kääröt osoittavat kuitenkin myös, että ajanlaskumme alussa Vanhasta testamentista oli olemassa erilaisia versiota. Masoreettisen perinteen mukaisten tekstien ohella Qumranista on löytynyt myös muita versioita Raamatun kirjoista. Monet tutkijat katsovat, että Qumranin käsikirjoitusversioiden moninaisuus kuvaa hyvin tuon ajan juutalaisuutta. Vuoteen 70 jKr. mennessä ei Raamatusta vielä ollut olemassa standarditekstiä.

Tämä sisältö on tilaajakäyttäjille

Tilaajakäyttäjänä sinulle avautuu mm. lähes 1000 tausta-artikkelia sekä kaikki suomalaiset ääniraamatut.

Suomen Pipliaseurav.4.20.15
Seuraa meitä