Suomen Pipliaseura

Vanhan testamentin tekstikritiikki: myöhempi kehitys

Erot käsikirjoituksissa

Kun tekstikritiikki alkoi kehittyä tieteenalana, tutkimus keskittyi pääasiassa hepreankielisten käsikirjoitusten ja käännösten välisiin eroihin. Jos kahden käsikirjoituksen tai käsikirjoitusten ja käännösten välillä oli eroja, tutkittiin, mikä eri versioista oli todennäköisesti alkuperäinen. Tutkijat yrittivät päätellä, mitkä versiot olivat kehittyneet myöhemmin.

Ongelmallisia sanoja ja ilmauksia

Tutkimus laajeni 1800-luvun jälkipuoliskolla niihin hepreankielisiin teksteihin, joista ei ole variaatioita. Tekstiyhteydestä pääteltiin, että jotkin sanat tai lauseet eivät voineet olla alkuperäisiä. Näitä olivat esimerkiksi:

  • vaikeat tai käsittämättömät sanat;
  • epätavalliset lauserakenteet;
  • poikkeava tyyli ja rytmiikka;
  • sanat tai lauseet, joita voitiin tekstiyhteydestä päätelleen pitää myöhempinä.

Ehdotetut muutokset synnyttivät kuitenkin kiistaa. Usein tutkijat eivät päässeet yksimielisyyteen. Kaikki eivät suhtautuneet yhtä kriittisesti masoreettiseen tekstiin ja jotkut tutkijat suhtautuivat pidättyväisesti tekstin muuttamiseen.

 

Tämä sisältö on tilaajakäyttäjille

Tilaajakäyttäjänä sinulle avautuu mm. lähes 1000 tausta-artikkelia sekä kaikki suomalaiset ääniraamatut.

Suomen Pipliaseurav.4.20.15
Seuraa meitä